Pravidla

Hra bude mít několik jednoduchých pravidel, aby nás všechny bavila.
Samostatný dokument poté dostanou pravidla schopností postav a boje.

Pravidla hry

 • Každý účastník hry musí být přihlášen.
 • Pokud má vaše skupina s nějakou jinou něco domluveno, může to porušit pravidla níže.
 • Hrajte své role. Pokud jste u sebe v táboře, můžete si od rolí odpočinout a nehrát. V takovém případě označte svůj tábor jako nehrající - obrázek prasátka. Mimo tábor hrajte vždy.
 • Vlastnictví. Neberte žádné věci, co vám nepatří, nelezte do cizích stanů, neprohrabujte se cizíma věcma. Lze někoho dočasně odzbrojit apod., ale nikam jeho věci neodnášejte, neschovávejte.
 • Boj. Bojuje se pouze měkčenými zbraněmi, zejména v noci. V boji je zakázán fyzický kontakt a je zakázáno útočit na hlavu a krk a případné zásahy na tato místa neplatí. Boj a případné schopnosti vašich rolí budou podrobněji rozepsány zvlášť.
 • Konec role. Vaše herní postava může zemřít či jinak odejít ze hry jen pokud si to sami přejete.
 • Kostým. Po celou dobu hry na sobě mějte kostým. Tábor musí zapadat do herního světa (žádná iglůčka). O tomto více zvlášť.
 • Problémy. Jakékoliv problémy řešte se svým vypravěčem.
 • Nezasahování do cizích linek. Pokud k vám někdy někdo přijde a řekne "Zde nejsi nic platen", dává vám najevo, že jde o příběh/linku, kde nemáte co dělat. Nějak rozumně se ztraťte ze scény.
 • Pokud se ozve táhlý hviz píšťalky, znamená to přítomnost (příchod nebo odchod) duchů. Bolí vás hlava, zakrýváte si uši a zavíráte oči, dokud zvuk neustane. Pokud vás v ten okamžik duch někam odvádí, znamená to, že mizíte s ním.

Pravidla postav a boje

 • Vaše postava má určitý počet životů (když nevíte, tak 3).
 • Každý zásah zbraní vám způsobí zranění za jeden život.
 • Pokud vaše životy klesnou na nulu, utrpěli jste ve střetu porážku. Zachovejte se jak je vhodné pro scénu - můžete utéct, padnout na zem a podobně.
 • Léčení zranění není potřeba nějak odehrávat a na další scénu jste vždy fit.
 • K hraní nejsou potřeba žádné dovednosti, hrajte vše tak, jak vám přijde zajímavé.
 • V boji neútočte na hlavu a jiná citlivá místa, bojujte s rozumem.
 • Používejte bezpečné zbraně. V noci používejte měkčené zbraně.
 • Pokud se bojuje jen noži či holýma rukama, jde o pouze o rvačku. Tam si nepočítejte zásahy a odehrajte ji čistě divadelně.

Pravidla táboření

 • Voda bude k dispozici po celou dobu hry. Přivezte si menší barely či lahve pro transport do svého tábora.
 • Třiďte odpad. Zajišťujeme odvoz pouze plastového odpadu. V hospůdce U Framova zubu budou k dispozici pytle na odpad.
 • Nerozdělávejte otevřený oheň. Výjimku tvoří místa pro to určená (ví váš vypravěč).
 • Lékárnička je k dispozici v hospůdce U Framova zubu.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License