O světě Zaklínače

Zde se objeví informace o světě Zaklínače, které všichni znají a jsou relevantní pro hru a tedy by si je měli všichni alespoň jednou přečíst.
Všechny další informace, které máte z filmů, knih či jiných zdrojů klidně ve hře použijte. Pamatujte jen na dvě věci:
Vaši spoluhráči nemusí vědět vše. Pokud mluvíte o všeobecně známé věci pro svět Zaklínače (která tu není uvedena), ale váš spoluhráč o tom neví nic, nedělejte z toho vědu. Prostě není takový fanoušek zaklínače jako vy.

Náboženství

Kult Melitelé
Kult Ženy ve všech třech jejích podobách (dívka, žena, stařena), kde kněžky jsou vždycky ženy. Jednalo se dříve o prakticky univerzální náboženství Seveřanů - v současnosti už je to spíš roztříštěné. Klíčovým znakem kultu je jeho univerzalistická podstata - sice ne nějak přísně monoteistická, ale Melitelé si osobuje řešení tak nějak všeho.
Víra v Melitelé je rozšířená po celém Severu (třeba v Nilfgaardu ji ale nenajdete). Jedná se o převážně ženskou hiearchii: muži jsou jenom písaři, vědci atd., ale ne kněží.

Freya
Bohyni Freyu uctívají hlavně “vikingové” z ostrovů Skellige a z přilehlých oblastí. Opět jde o ženu a čistě ženskou hiearchii, tentokrát ale má pár vlastností navíc: je krásná, mladá, plodná (někdy bývá těhotná), spojená s kočkami a klíčový je pro ní prvek domácnosti a “dobroty” (šlechta ze Skellige musí třeba dodržovat zvyk, kdy jednou za rok musí mezi prostý lid, pracovat s nima a pomoct jim s běžnýma věcma). Freya pak stále ještě žije a cestuje po světě.

Věčný oheň
Očišťující Věčný oheň je mladé a hodně progresivní vyznání, jehož ústředním bodem je symbolický oheň a čistota a pokrok z tohoto ohně plynoucí. Kromě toho, že je stále třeba, aby v chrámech hořel oheň atd. tak je zde ještě jedna věc: minimálně část víry odmítá nelidi, zrůdy a někteří rovnou i zaklínače jako překážky pokroku, které je třeba odstranit. Proslulou částí kultu je jeho vojenská složka - Řád planoucí růže. Rituály řádu zároveň projevují jisté skutečné efekty (posvěcené svíce a oheň odpuzují monstra, atd.)

Kult Praotce (Kreve)
Víra rozšířená hlavně v Temerii. Mnoho se o ní neví, ale dá se předpokládat, že bude patriarchálním protějškem kultu Melitelé. Je také podobně xenofobní a rasistická, jako kult Věčného ohně.

Prorok Lebeda
Dobrá Kniha proroka Lebedy je něco mezi filozofickým spisem a myšlenkami o nutnosti vzájemně konaného dobra (něco jako názory svatého Františka z Assissi). Je to kolekce přísloví, bajek a vlastních zážitků, podle všeho bez nároku na zázračnost, kterými Lebeda říká “neškoďte jiným”, “buďte na sebe hodný, ale nenechte si srát na hlavu”, “netrapte se pičovinama” a tak. Kromě Koviru, kde toto náboženství převládá a ovlivňuje i nejvyšší kruhy, je víra proroka Lebedy rozšířená mezi různými vzdělanci, osvícenou šlechtou, cestujícími obchodníky, lidmi i nelidmi. Nemá žádné pevné rituály, ani hierarchii. (Pokud hledáte inspiraci, tak můžete mířit na podobnost s protestantismem Kalvína či Zwingliho)

Nilfgaard
Státním náboženstvím Nilfgaardu je kult Velkého slunce. Povaha tohoto náboženství je panteistická/deistická. Důležité je pro Nilfgaarďany hlavně pro spínající povahu - poslušnost ke státu a císaři je ve víře pevně ukotvená. I rituály mají spíše sociální povahu. Případná podobnost s kultem Věčného ohně je čistě náhodná (tato dvě náboženství spolu přes možnou podobnost rituálů skutečně nemají nic společného)

Přírodní náboženství - druidi, dryády, ženský z různých vodních ploch
Uctívají přírodu a její různé podoby a dary. Dost náhodné a lokální.

Náboženství nelidí
Náboženství nelidí je poněkud tajemné. V některých případech mají víru hodně propojenou s některým ze širších směrů - asi není důvod, proč by neuctívali Melitelé, stejně tak máme příklady “uctívačů” Dobré knihy, co je jasný jsou lokální přírodní kulty. Zvlášť uctívají “Dana Méabh” - což je tedy nejspíš jedna z podob Melitelé.
Pro elfy je hodně důležitý příběh kolem Lary Dorren a Cregana z Lodu: prvotních milenců: mága a elfí kouzelnice. Zatímco pro lidi je to příběh o tom, kterak zrádní elfové zabili Cregana, tak pro elfy začíná smutná část příběhu zabitím Lary lidmi…

Coram Agh Tera
Kult pavouka se lví hlavou, který z prapodivných a temných pohnutek uznávají různí… zlí lidé.

Dračí božstva, Lilith (random zlá bohyně), provinční kulty, Dagon…dá se leccos přidat.

Státy kontinentu

Severní národy

Kovir a Poviss - nejsevernější království kontinentu. Pro svoji poněkud odloučenou polohu je často terčem vtipů svých jižních sousedů, kteří jej považují za zaostalou díru. Ve skutečnosti ovšem prochází rychlým vývojem a díky svým šikovným obchodníkům, jako i obrovským zásobám nerostných surovin je Kovir velice bohatou (a nadále bohatnoucí) zemí. Země si zachovává neutralitu a nezapojuje se do konfliktů jižních států. Ze všech oblastí se v Koviru také nejvíc uchytil kult proroka Lebedy.Poslední dobou se také zvyšuje pověst Koviru coby “Mekky vzdělanců” a věhlas místních univerzit rychle roste.

Redanie, Temerie, Kaedwen - Tři velká království severu. Pro naše účely nejsou příliš důležitá, jelikož do událostí na jihu nezasahují a jsou příliš zabrána do vzájemných sporů o moc. Aktivní jsou ovšem jejich tajné služby, které mají dobrý přehled o dění na většině kontinentu. Pokud chce postava být z typického zaklínačovského severu, tak si stačí vybrat jedno z nich - všechno to josu klasické feudální státy, kde mají vedle šlechty celkem velký vliv čarodějky a mágové (obzvláště platí pro Redanii, i protože je tam největší univerzita Severu).

Brugge a Sodden - Jižní sousedé Temerie, v současnosti také lenní území podlehající Temerijskému králi.

Mahakam - Ačkoli formálně podléhá králi Temerie, toto území obývané především trpaslíky a gnómy je de facto samostatným státem, který si nenechá sáhnout na svoje práva. Trpaslíci vyvážejí nerostné suroviny vysoké kvality a jejich železo a ocel jsou považovány za nejkvalitnější na světě.

Verden a Cidaris - Přímořská království na západním břehu kontinentu. Nejsou ničím moc zajímavá. Mezi jejich problémy patří především nájezdy z ostrovů Skellige a les Brokilon.

Brokilon - Známý též jako zakázaný les. Brokilon je stařičký prales obývaný (vedle stromů a lesní zvěře pochopitelně) především dryádami, leprikóny, satyry a jinými nelidmi. Dryády hranice lesa pečlivě střeží a lidi obvykle střílí bez varování. Pokud již někoho nechají do lesa vkročit, tak je zakázáno vnášet a rozdělávat oheň, či jakýmkoli způsobem poškozovat stromy. Les slouží jako útočiště Veverek, neboť lidští vojáci si je netroufají do pralesa sledovat.

Skelligské ostrovy - Skelližané nejsou běžnými seveřany. Mořský národ se od kontinentálních lidí odlišuje náboženstvím i kulturou. Jelikož jsou ostrovy chudé a disponují jen špatnou půdou, vynalézaví ostrované si přivydělávají nájezdničením a pleněním širého pobřeží severního moře.

Aedirn a Lyria - Další z nezávislých států severu. Not much to do here. Mezi těmito státy je vklíněná zěmě známá jako Dol Blathanna.

Dol Blathanna - V lidské řeči “Údolí květin”. Elfí království, které si udrželo nezávislost ještě dlouho po příchodu lidí a teprve nedávno bylo ovládnuto a připojeno k Aedirnu. Zbývající elfové byli většinou nuceni prchnout do Modrých hor na východě.

Cintra a Angren - Dvě menší království na severních hranicích Nazairu.

Střední království

Mají mnoho zvyků stejných jako sever- podobné náboženství, mýty a pověry… Na rozdíl od severu mají o malinko vstřícnější přístup k nelidem.

Nazair - Velké svobodné království. Disponuje silnou armádou a král Nazairu je až neobvykle oblíben u svých poddaných. Na východě státu je vrchovina Mag Turga, proslulá svými drsnými válečníky.

Metinna - Oproti Nazairu, od kterého Mettinu odděluje řeka Velena a obzvláště v kontrastu s vrchovinou, je Mettina dosti mírumilovný kraj. Její rozlehlé pláně jsou proslulé úrodnou půdou a díky slunnému podnebí je mettinské víno bez konkurence.

Ebbing - Hrdému království Ebbing vládne král Rodegor z hlavního města Amarillo. Tedy vládl až do nešťastného ztroskotání jeho lodi před dvěma měsíci. Nyní se vláda přesunula na jeho mladého a ambiciozního syna Heriberta. Ebbinská šlechta si užívá velké míry nezávislosti na králi, čímž se více podobá severním králostvím, než třeba Nilfgaardu, nebo Nazairu. Severu se Ebbing podobá i v mnoha dalších ohledech, nejspíše i díky jeho dynastickým vazbám na Redanii. Mezi důležitou šlechtu patří například baron z Tyffi a baron z Claremontu. Vévoda Biberveldt pak ovládá prakticky samostatné vévodství Maecht a v moci si s králem nezadá.

Jih

Je úplně jiný

Nilfgaard - Království Nilfgaard se odjakživa vyvíjelo odlišným způsobem než jeho severní sousedé. Dlouhou dobu bylo uzavřeno do sebe a se severem udržovalo jen minimální styky. Nilfgaard odvozuje svoje jméno od svého hlavního města (též přezdívaného “Městem zlaté věže” podle ikonické citadely), které postavili elfové před mnoha staletími. Osídlení Nilfgaardu lidmi proběhlo mnohem klidněji než je běžné u severních království a elfové žijící na území Nilfgaardu se zcela asimilovali. I díky tomu je v krvi Nilfgaarďanů výrazně vyšší podíl elfí krve a místo obecnou řečí se v Nilfgaardu mluví adaptovanou variantou staršího jazyka - běžný Nilfgaarďan se svojí řečí domluví s elfem mluvícím starším jazykem, pokud oba mluví pomalu a zřetelně vyslovují.
Přes výrazné ovlivnění elfí kulturou Nilfgaard přišel s mnoha unikátními prvky. Jedním z těchto prvků je otroctví - dlužníci a zločinci mohou být zbaveni práv a svobody a stát se cizím majetkem. Jako takoví mohou být dokonce vysláni do arény bojovat na život a na smrt k pobavení obecenstva. Další odlišností je náboženství. Nilfgaarďané neuznávají žádné bohy a prokazují nábožnou úctu jen Velkému slunci, které ovšem nevnímají jako božstvo s osobností, ale jako jakousi životní energii. Vedle obřadů k uctění slunce Nilfgaarďané mají také specifický způsob pohřbu a své mrtvé nikdy nezakopávají do země či kamene. Namísto toho je vždy buď spálí, nebo nechají sežrat mrchožravými ptáky a poté rozemelou zbylé kosti - rudé věže, které jsou v nilfgaardských městech k těmto pohřbům užívány, symbolizují pro Nilfgaarďany smrt.
Politické zřízení Nilfgaardu je podstatně více centralizováno, než je tomu u severních království. Šlechta, ačkoli existuje a zásobuje Nilfgaard dobrými administrátory a vojenskými veliteli, má pouze zlomek síly a císař je absolutním vládcem všech občanů Nilfgaardu. Tradiční držitelé moci jsou také oslabeni - kněží prakticky neexistují (nebo jejich funkce spočívá pouze v udržování posvátných míst a provádění pohřbů) a kupci nemají žádnou reálnou politickou moc. Mágové jsou dokonce pod přísným dozorem - zatímco pro běžného člověka je sloužit státu čest, pro mágy je to povinnost, jejíž porušení může být trestáno i smrtí.
Před pěti lety, nějakou dobu po nástupu současného vládce Ferguse var Emreise na trůn, došlo k povstání v severovýchodní části Nilfgaardu - Gemmerii. Fergus na povstání odpověděl s překvapující silou a brutalitou - nilfgaardská armáda srovnala se zemí celá města a všechny (i jen podezřelé) vzbouřence pobila či vsadila do otroctví. Po potlačení tohoto povstání změnil Fergus svůj titul z krále na císaře a nadále omezil již tak okleštěnou šlechtu. V následujících pěti letech pak Nilfgaardské císařství prožívalo rozkvět ekonomiky a strmý populační růst, stejně jako rozvoj kultury a vědy.

Nelidé
Ve světě Zaklínače se nachází kromě lidí několik dalších civilizovaných humanoidních ras. Přestože většina lidí má alespoň nepatrnou část elfí krve, jsou ostatní rasy hanlivě označovány jako “nelidé”.

Vztahy mezi lidmi a nelidmi jsou obvykle velmi napjaté. Nejdříve se elfové a ostatní rasy snažili s lidmi vycházet, ale postupně si lidé ostatní rasy podmanili, díky lepším reprodukčním schopnostem, ale také díky lidskému smyslu pro praktické a materiální využití svého okolí (využití ostatních národů, zvířat, přírodních zdrojů) pro svůj osobní užitek. Elfy vykázali do speciálních oblastí (rezervací) anebo je (někdy) přinutili k lidskému způsobu života. Většina velkých lidských měst je postavena na elfích základech, není neobvyklé i využívání původních elfích staveb (např. univerzita v Oxenfurtu).
Nadvláda lidí, stejně jako omezování životního prostředí elfů (kácení lesů, znečišťování vody, přírody,…) a samozřejmě občasné loupežné přepady vedly k postupné dekadenci elfské společnosti a zároveň k rostoucímu odporu elfů vůči lidem. Postupně byla vznešená nadřazenost elfů vystřídána zaslepenou a bezmocnou nenávistí, především pak, když byla všechna elfská povstání utopena v krvi.
Existuje několik skupin, které bojují proti nelidem, jako například Řád planoucí růže, nebo “Lesané”, kteří přímo po lesích loví dryády a elfy. Na straně nelidí bojují proti lidem Scoia'tael (Veverky), partyzánské guerilla hnutí složené z elfů, trpaslíků a půlčíků bojujících pro zlepšení postavení svého druhu ve světě ovládaném lidmi. Využívají dobrou znalost prostředí, především lesů, k vyhledávání úkrytů před trestnými taženími královských vojsk, získávají podporu rovněž u „loajálních“ nelidí ve městech.
Činnost těchto jednotek obvykle tvoří základ nenávisti a nedůvěry mezi lidmy a nelidmi.

Elfové
Takzvaný Starší lid. Elfové jsou národem, který se dostal do toho světa o několik století před lidmi a vytvořil tam úspěšnou a esteticky velmi vyspělou kulturu. Podobně jako později lidem, se elfům podařilo vstoupit do tohoto světa díky tzv. Konjunkci sfér (jakési prolnutí dimenzí) a podobně jako později lidem se i jim podařilo si podmanit národy na kontinentu původně žijící - snad původní trpaslíky a ještě "původnější" gnómy. Říká se, že elfové přišli ze světa, ve kterém nejdříve zmasakrovali většinu původního obyvatelstva - lidí.

Elfové vždy vynikali v umění, jejich vztah k přírodě a zvířatům je rovněž příkladně ohleduplný. Jejich největší špatnou vlastností je arogance a domýšlivost.

Trpaslíci
V pořadí druhý národ, který se objevil ve světě. Neví se, zda se jedná o původní národ, ale trpaslíci jsou o tom přesvědčeni. Tradičním centrem jejich kultury je Mahakam, horská oblast bohatá na rudy proslulá jako centrum světového zpracování kovů.
Trpaslíci jsou pověstní svými kovářskými, metalurgickými a hornickými dovednostmi. Mají rovněž velkou zálibu ve zlatě a drahých kamenech a díky tomu se také uplatňují jako skvělí bankéři a obchodníci. Podnikají a jsou často velmi bohatí, ale potýkají se s nenávistí a nedůvěrou. Rovněž jejich žoldnéři patří pro svou odvahu a houževnatost mezi nejvyhledávanější a nejlépe placené.
Ze všech starších ras se právě trpaslíci nejlépe sžili s lidmi a ochotně bydlí v lidských městech, kde jsou ale často terčem posměchu, pronásledování a dokonce pogromů (kvůli jejich účasti ve Scoia'tael), anebo ve "svém" Mahakamu.
Většinou se chovají hrubě, obyčejně jsou vcelku veselí, ale také tvrdohlaví. Část mladých trpaslíků vstupuje v řady povstalců Scoia'tael, ve snaze vydobýt více práv pro nelidi a zastavit pronásledování.

Gnómové
Gnómové se skrývají a jsou zahaleni tajemstvím. Pravděpodobně nejstarší a možná jediný původní národ. Postupně byli podmaněni trpaslíky, elfy a lidmi. Mají některé povahové rysy společné s trpaslíky, vyznají se především v metalurgii, přírodních vědách a drahých kamenech. Většina z nich žije v Mahakamu a drží s trpaslíky, lidé je vídají jen zřídka. Gnómové jsou schopní řemeslníci, horníci a vynálezci. Jejich technologie daleko předbíhá lidskou, gnómské zbraně nemají sobě rovné na celém světě. Vyráběli nejkvalitnější meče historie - gwyhiry.

Vzácné nebo neobvyklé rasy

Dryády
Ženská rasa ochránkyň Brokilonského lesa. Dryády dovedou mistrně zacházet s lukem a najít je v lese je téměř nemožné. Využívají toho ve své neustálé, marné válce s dřevorubci v okolí Brokilonu. Jelikož dryády jsou pouze dívky a ženy, musejí využívat reprodukčních schopností zajatců nebo "přátel" aby nezanikly. V poslední době mají i tak problémy s poklesem populace a tak "adoptují" obyčejné dívky, které po nějaké době zapomenou na svůj dřívější život (nápoj zapomnění - voda Brokilonu) a stanou se dryádami, nemají ale jejich schopnosti.
Vypadají jako normální, pěkné, mladé dívky. Nosí oblečení, které je těžké odhalit v lese a používají maskování, aby byly ještě méně viditelné. Mají schopnosti jedinečné pro jejich rasu, jako je tvarování stromů vůlí, a tichý pohyb.

Půlčíci
Půlčíci jsou 60 až 120cm vysocí a jejich nohy jsou pokryty s kudrnatou srstí (obvykle nenosí žádné boty). Jsou mimořádně agilní a dobří s vrhacími zbraněmi. Jejich oblečení je obvykle čisté a upravené, v jasných barvách. Nejsou moc početní ani významní, obvykle se živí farmařením a drobným obchodem. Někteří z nich, zejména v severních královstvích, žijí mezi lidmi i přes pronásledování, ale jiní se připojili ke Scoia'tael.

Bobołaci
Tato velmi vzácná humanoidní rasa se vyznačuje nižším vzrůstem a kůží pokrytou srstí.

Vrani
Vrani jsou rasa humanoidních ještěrů s velkýma rubínově červenýma očima. Jsou schopni jezdit na koních a jejich kultura je patrně poměrně rozvinutá.

Skřítci
Jsou to maličcí humanoidní tvorové dvou druhů - dobří, kteří obvykle žijí na loukách nebo zlí, kteří obývají krypty.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License