Pravidla

Pravidla hry

Každý účastník hry musí být přihlášen.
Pokud má vaše skupina s nějakou jinou něco domluveno, může to porušit pravidla níže (např. bojová pravidla).
Vlastnictví. Neberte žádné věci, co vám nepatří, pokud očividně nejde o nějaký předmět k vašemu příběhu. Lze někoho dočasně odzbrojit apod., ale nikam jeho věci neodnášejte, neschovávejte.
Boj. Bojuje se pouze měkčenými zbraněmi. V boji je zakázán fyzický kontakt a je zakázáno útočit na hlavu a krk a případné zásahy na tato místa neplatí.
Konec role. Vaše herní postava může zemřít, či jinak odejít ze hry, jen pokud si to sami přejete.
Kostým. Po celou dobu hry na sobě mějte kostým. Tábor musí zapadat do herního světa (žádná iglůčka a jiné moderní prvky).
Problémy. Jakékoliv problémy řešte s vypravěčem vaší skupiny nebo s organizátory (Newman).
Nezasahování do cizích linek. Pokud k vám někdy někdo přijde a řekne "Zde nejsi nic platen", dává vám najevo, že jde o příběh/linku, kde nemáte co dělat. Nějak rozumně se ztraťte ze scény.

Pravidla postav a boje

Vaše postava má určitý počet životů. Nebojové postavy mají 2 životy, běžní bojovníci 3 životy, obrnění borci 4 životy. Mohou se ale objevit i bytosti, které mají násobně více.
Každý zásah zbraní způsobí zranění za jeden život.
Pokud vaše životy klesnou na nulu, utrpěli jste ve střetu porážku. Zachovejte se jak je vhodné pro scénu - můžete utéct, padnout na zem a podobně.
Léčení zranění není potřeba nějak odehrávat a na další scénu jste vždy fit.
K hraní nejsou potřeba žádné dovednosti, hrajte vše tak, jak vám přijde zajímavé.
V boji neútočte na hlavu a jiná citlivá místa, bojujte s rozumem.
Pokud se bojuje jen noži či holýma rukama, jde o pouze o rvačku. Tam si nepočítejte zásahy a odehrajte ji čistě divadelně.

Zvláštní pravidly hry

Pravidla táboření

Voda bude k dispozici po celou dobu hry. Přivezte si menší barely či lahve pro transport do svého tábora.
Třiďte odpad. Nezajišťujeme odvoz odpadu. Budeme mít k dispozici pytle na odpad. K mání v hospodě.
Nerozdělávejte otevřený oheň. Výjimku tvoří místa pro to určená (ví váš vypravěč).
Lékárnička a zdravotník bude k dispozici, je ale vhodné mít vlastní lékárničku.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License