Pravidla

Aktuální pravidla níže.


Pravidla hry

Každý účastník hry musí být přihlášen.
Pokud má vaše skupina s nějakou jinou něco domluveno, může to porušit pravidla níže (např. tvrdší boj).
Vlastnictví. Neberte žádné věci, co vám nepatří, pokud očividně nejde o nějaký předmět k vašemu příběhu. Lze někoho dočasně odzbrojit apod., ale nikam jeho věci neodnášejte, neschovávejte.
Boj. Bojuje se pouze měkčenými zbraněmi. V boji je zakázán fyzický kontakt a je zakázáno útočit na hlavu a krk a případné zásahy na tato místa neplatí.
Konec role. Vaše herní postava může zemřít či jinak odejít ze hry jen pokud si to sami přejete.
Kostým. Po celou dobu hry na sobě mějte kostým. Tábor musí zapadat do herního světa (žádná iglůčka a jiné moderní prvky).
Problémy. Jakékoliv problémy řešte s vypravěčem vaší skupiny nebo s organizátory (Newman).
Nezasahování do cizích linek. Pokud k vám někdy někdo přijde a řekne "Zde nejsi nic platen", dává vám najevo, že jde o příběh/linku, kde nemáte co dělat a prosí vás tím, abyste do scény dál nezasahovali. Nějak rozumně se ztraťte ze scény.

Pravidla postav a boje

Vaše postava má určitý počet životů. Nebojové postavy mají 3 životy, běžní bojovníci 4 životy, obrnění borci 5 životů. Mohou se ale objevit i bytosti, které mají násobně více.
Každý zásah zbraní způsobí zranění za jeden život.
Pokud vaše životy klesnou na nulu, utrpěli jste ve střetu porážku. Zachovejte se jak je vhodné pro scénu - můžete utéct, padnout na zem a podobně.
Léčení zranění není potřeba nějak odehrávat a na další scénu jste vždy fit.
K hraní nejsou potřeba žádné dovednosti, hrajte vše tak, jak vám přijde zajímavé.
V boji neútočte na hlavu a jiná citlivá místa, bojujte s rozumem.
Pokud se bojuje jen noži či holýma rukama, jde o pouze o rvačku. Tam si nepočítejte zásahy a odehrajte ji čistě divadelně.

Zvláštní pravidly hry

Magie
Na hře jsou osoby, které mohou vládnou magickými silami. Poznáte je tak, že opravdu vypadají jako mágové - výrazně barevné oblečení, divné znaky, rekvizity, pomalování…
Pokud budou zaříkávat, je na vás, jak to zahrajete. Většinou budou říkat nějaká slova a pokud se chcete nechat magií ovlivnit, řiďte se tím, co říká (zaříkává).
Firebally: Mágové mohou poučívat vrhací kouzla různých barev a tvarů. Vždy je to nějaká molitanová či jinak měkčená věc, kterou hází (třeba lebečky). Všechny tyto věci způsobují zranění za jeden život jako běžná zbraň.
Zadržení: Má podobu ochranného kruhu, který je nějak opravdu vyznačen. Uvnitř bude mág, odříkávající kouzla. Skrz tuto bariéru se lze dostat. Stačí se zhruba 10 vteřin prolamovat skrz. Také se můžete rozhodnout, že se skrz bariéru nedostanete.

Chaos
Ve hře jsou chaosem napadeny osoby a místě. To, jak to ovlivňuje vaši postavu není určeno a je to čistě na vás.
Místa chaosu: Jsou místa s podivnými symboly. Každý pozná, že na tom místě není něco v pořádku a je v pohodě se mu vyhýbat. Pokud nevíte, že s daným místem můžete něco provést, tak nic nezmůžete.
Osoby napadané chaosem: Ty se poznávají daleko hůře. Mnohdy se to zjistí až když jsou vidět fyzické mutace a to je pro záchranu již moc pozdě. Mějte se na pozoru před pokroucenými stvořeními a tetováním symbolů bohů chaosu.

Palné zbraně
Palné zbraně chceme na hře mít, ale pro bezpečnost je potřeba dodržovat pár opatření. Z toho důvodu jsou palné zbraně rozlišovány do dvou kategorií.
Neprachové zbraně: do této kategorie jsou počítány potatoguny, tišší akustické zbraně (kapslíkovky) a jiné typy jako pušky na pružiny apod. Tyto zbraně lze libovolně používat v s tím, že zásah touto zbraní by měl být vyhodnocen jako vážné zranění. V životovém systému nemá přiřazeno, že dává za dva nebo tak něco, vyhodnotí vždy zasažený. Jako obvykle platí, že je lepší zahrát zranění spíš vážneji, než naopak.
Prachové zbraně: do této kategorie patří zbraně, u kterých se zachází se střelným prachem, ať sypáním z prachovnic, nebo papírových patron. Především jde o doutnákové, perkusní (pokud sypete prach do hlavně) a kolečkové zbraně. Jelikož jsou mnohem hlučnější a je u nich obvyklý o hodně mocnější zášleh než u první kategorie, tak lze tyto zbraně používat jen na předem domluvené scény. Tyto scény předem zapíše váš vypravěč do zvláštního dokumentu.
Stejným podmínkám podléhá použití pyrotechniky silnější než pirát a cokoliv hořícího delší dobu (světlice, dýmovnice apod).

Pravidla táboření

Voda bude k dispozici po celou dobu hry. Přivezte si menší barely či lahve pro transport do svého tábora.
Nezajišťujeme odvoz odpadu. Myslete na to už při jeho vytváření. Budeme mít k dispozici pytle na odpad.
Nerozdělávejte otevřený oheň. Výjimku tvoří místa pro to určená (ví váš vypravěč).
Lékárnička a zdravotník bude k dispozici, je ale vhodné mít vlastní lékárničku.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License