Skupiny

Popis skupin, které se ve hře objeví, a jejich vypravěči.

Trosky Hindenburgu

Vypravěči: Shaika
Ještě před pár lety na tom místě stála prosperující vesnice. Úhledné domky se tiskly k dubovému háji, zasvěcenému starým bohům, v okolí se vlnily pastviny plné dobytka. Lidé říkali, že za klidem této osady stojí právě staří bohové. Jiní tvrdili, že to není nic jiného, než dohled skupiny ozbrojenců, kteří už několik let hlídali vesnici jak před útoky stvůr, tak před svévolí cizinců, kteří by si mohli dělat nárok na zdejší úrodu.
Pak, před rokem, se něco změnilo a jedné noci vyšla z lesa ta stvoření. Ani živá ani mrtvá, zaplavila vesnici a zabila vše, co jí stálo v cestě. Vesničané se bránili, ale pak začaly hořet domy a pak i háj a pak… pak nemrtví odešli. Na místě zůstala malá skupina přeživších, ozbrojenců i místních. Nikdo nechápal, proč byli ušetřeni, ale na tom nakonec nezáleželo. Kromě nich totiž ve vypáleném háji zůstala i Modla. Shallyina modla, která náhle ve svém milosrdenství vyléčila jejich těžká zranění. Shallyina modla, která dala jejich životům nový smysl. A tak místo toho, aby trosky osady opustili, zůstali přeživší zde, aby chránili modlu proti čemukoli, co by jí mohlo chtít ublížit.
Mnoho poutníků od té doby přišlo do trosek Hindenburgu, aby prosili o Shallyiono požehnání. A Shallya odpovídala, léčila jejich rány i nemoci. Málokdo se ale zdržel déle. Poplatek za pobyt je o to vyšší, čím déle poutníci chtějí zůstat.

Liber Atri

Vypravěč: Tryskochvost
Když před několika lety Archaon zaútočil na Starý svět, muži Hindenburgu a okolí byli rozděleni na ty, kteří budou bránit domov, a ty, kteří odešli bojovat proti hrozbě ze severu. Po několika letech se hrstka přeživších z této skupiny vrací, společně s několika význačnými cizinci. Jejich služba ale ještě neskončila. Válečné úspěchy, kterých dosáhli, si získaly jistou pozornost, a tak byli pověřeni úkolem od dvou nejmocnějších mužů Averlandu - hrabětem kurfiřtem a lektorem Sigmarovy církve. Vybaveni odhodláním a starobylou knihou se vydávají splnit svůj poslední úkol, po jehož splnění už snad budou moci zůstat ve vesnici napořád.

Puritáni

Vypravěč: Gordhart
Brzy po konci velkých bojů se do Hinderburgu přistěhovalo několik rodin z centra Říše. Starousedlíci si brzy našli spoustu důvodů, proč tyto nové osadníky nemít rádi. Možná to je černé, strohé oblečení, které všem dává znát, že právě oni jsou nejvěrnější následovníci Sigmara. Nebo za to může jejich pracovitost a prostý fakt, že si přivezli sebou docela slušné jmění a právě za nimi přijíždí většina obchodníků z těch více civilizovaných končin země.
A tak mezi původními obyvateli koluje spousta zvěstí a pomluv o tom, co se mezi Puritány děje. Třeba ta, že muž, který je sem přivedl, ve skutečnosti není tím moudrým a laskavým vůdcem, ale prý nad rodinami vládne drakonickou rukou. Nebo ta, že se berou mezi sebou už několik generací a že je to vlastně jedna rodina.


Hra ve skupině bude hodně stavěná dovnitř. Očekávejte sociální nátlak, otázky morálky, tradice a poslušnosti. A výslechy od Lovců.

Witch hunteři

Vypravěč: Alixa
Skupinka kolem witch huntera, která se do zdejšího kraje vydala dělat to, co tak obvykle witch hunteři dělají - hledat a ničit Chaos.

Císařští mágové

Vypravěč: Khelben
Poslední noc byla opravdu stála za to. Za obzorem se objevila jasná oranžová záře plamenů a nad vesnicí se prohnalo cosi obludně velkého a v kostech rezonujícící křik probudil i nejtvrdší spáče a alkoholem zpité ožraly.
Druhý den do vesnice přijíždí výprava vedená císařským mágem ve fialovém rouchu. Prý ověřit jisté zvěsti. Ale které to mají být? Chtějí prověřit údajný zázrak Shallyi? Nebo obnovit poškozené hrobky, které sužovaly místní? Nebo snad sledují nějaké jiné temnější cíle? Otázek je mnoho, odpovědi vyhýbavé, a divné je i to, že sebou nemají moc věcí a většina z nich vypadá jak kdyby prošli bitevní vřavou a požárem.


Skupina je plánovaná jako družina lehce dobrodružně a magicky zaměřených postav s úkolem, který nabral velmi nepříjemné komplikace. Kromě mágů, jejich učnů, asistentů, bodyguardů a vůbec císařských je možné být cizinec, který měl své důvody proč se do úkolu zapojil: trpaslíci případně bretonci.

Eisenbergské komando rytíře Theodora

Vypravěč: Raila
Theodor Brüx von um zu Elzt, rytíř Řádu Sigmarovy krve, je legendárním hrdinou, který bojoval proti hrůzám chaosu po celý svůj život. Po bitvě u Eisenbergu si na svá tažení začal vozit vysloužilé služebníky Císařství, kteří ač někdy nepůsobí způsobile, vešli ve známost jako Eisenberské komando rytíře Theodora. Také se o nich mluví jako o “šílené záloze”. Bojovníci i léčitelé a mágové v rytířově službách jsou vysíláni na ta nejhorší území, aby stála plnohodnotým bojovníkům Císařství za zády a kryla jejich boj. Jejich metody i chování povytahují obočí mnohým. Ale jejich kladné výsledky ve prospěch Císařství jsou nepopiratelné. Jen jejich řady řídnou, tenčí se a říká se, že cesta do Averlandu, bude jejich poslední. Ale Averland volá o pomoc a Řád Sigmarovy krve vysílá svého nejlepšího, aby zaťal své zbraně i svou suitu do týlu nepřátel.

Vandráci

Vypravěč: Karčak
Do Hindenburgu nezamířilzy pouze veliké skupiny. V posledních týdnech přišlo i mnoho drobných skupinek a osamělých poutníků. Většina dorazila kvůli Shallyině soše a požehnání, jež předává. Ale pro další je pravým domovem cesta a přivedla je vidina snadného zisku. Všelijací kramáři, dráteníci, minstrelové, lovci odměn, potulní lékaři, žoldáci a marodéři přitáhli za patami zástupům nemocných. Spolu s nimi přišli různí podvodníci, pytláci, zloději, lapkové a další nekalé živly, aby se na slabých způsobem nečestným přiživili.
A mezi těmito všemi skupina podivínů, kteří, na první pohled, cestují po tomto kraji prvně, přesto se všem zdají povědomí…

Freie Kompanie

Vypravěč: Sam
Skupina žoldnéřů opouští svůj regiment, aby pronásledovali svého bratra ve zbrani, který zběhl. Někteří jej chtějí přivést zpátky, jiní zabít, možná se k němu někdo chce přidat a také utéct před válkou… Jisté je, že když na to přijde šikovatel, průser budou mít všichni - a šibenice o řadu hostů víc.

Raimond von Lichtenberg se společností

Vypravěč: Olaf
Mladý pan von Lichtenberg trávil posledních několik let u dvora v Altdorfu, přičemž se věnoval studiu. Zvláště pak místních pamětihodností a postupů v oblasti pohostinství. Jeho pobyt v Altdorfu je již neúnosně dlouhý a stále to nevypadá, že by jeho ctihodný pan otec, jeden z Averlandských hrabat, chtěl zaslouženě odejít do Morrovy zahrady. Vydal se proto s těmi nejlepšími druhy, které Altdorf nabízí, a vyslankyní svého starého otce na cestu po hraničních oblastech Averlandu.

Gospodaři

Vypravěč: Orzo
Z východu se přihnala podivná skupina. Říkají o sobě, že jsou z Kislevu a tvrdí, že někoho nebo něco pronásledují, nikdo ale moc nerozumí co nebo koho. Snad jsou to odvěcí spojenci říše, ale to nic nemění na tom, že vypadají a chovají se velmi nezvykle a uctívají cizí bohy, kteří rozhodně nejsou bohy chaosu, ale rozhodně také nejsou bohy Říše.

Sirotci

Vypravěč: Renfri
Ze Severu přišli urození sirotci. Jsou oběťmi jedné z nejlítějších invazí, které Nordland kdy zažil. Jejich rodiče je odeslali do relativního bezpečí Jihu, kde doufají najít bezpečný přístav, aby se jednou mohli vrátit zpět. Převzít své dědictví a pomstít hrdinskou smrt svých otců.
Jedná se o skupinu s dětmi, veškeré konflikty jsou možné pouze po předchozí domluvě.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License