O světě Firefly

Co je Firefly?

Firefly je americký space westernový dramatický televizní seriál natočený v roce 2002. Ačkoliv zpětně je seriál hodnocený kladně a má silnou základnu fanoušků, odvysílaná byla pouze jedna řada o 15 dílech (první díl s názvem Serenity byl dvojitý). Na žádost fanoušků vznikl v roce 2005 film Serenity který volně navazuje na seriál a příběh pomyslně uzavírá. Reakce na něj jsou dodnes rozporuplné.
Existuje i řada knih a komix.
Seriál sleduje posádku pašeráků, kteří cestují vesmírem a vydělávají si na živobytí (loď je třídy “Firefly”, odtud název celého seriálu).

Co je o světě Firefly nutné vědět?

Celý příběh (i ten náš) se odehrává v 26. století. Země jak jsme ji znali už neexistuje, nyní je spojená pod “Aliancí planet”. Vznikla v roce 2020 spojením dvou největších mocností tehdejší doby - Spojenými státy a Čínou.

Lidstvo zvládlo po spojení do Aliance vyvinout velkou řadu pokročilých technologií. Vzhledem ke stále více uvadající Zemi si vzali vše, co se ještě dalo použít a postavili řadu lodí, tkz. “Arch”. V nich poté cestovali do předem vytipované sluneční soustavy. Trvalo to opravdu dlouho protože lodě nedosahovaly rychlosti světla, a do nové soustavy nedorazil nikdo kdo by si pamatoval starou Zemi.
Narážíme zde ještě na celkem zásadní pojem - “Terraformace”

Co je to Terraformace?

Terraformace je proces, při kterém se neobyvatelná planeta přemění na planetu obyvatelnou. V praxi loď přistane na planetě, která má dobré podmínky k životu (je v dobré vzdálenosti od slunce, nekříží se s meteority…) a sestaví na jejím povrchu zařízení, které během několika měsíců promění strukturu planety na fungující ekosystém. Nejsou zde však žádná zvířata ani jiný život kromě rostlinného.
Poté je planeta osídlena. Takhle vznikly první dvě planety, Shadow a Hera (byla hlavním městem, než ji nahradila planeta Londinium). Aliance takto osidluje i další planety. Většinou jsou ale spíše pouštního charakteru, protože ne vždy jsou podmínky ideální a zároveň s postupem času je v zájmu Aliance rychle expandovat na úkor kvality. Terraformovány byli běžně i měsíce kolem planet.

Svět

Společnost je pořád celkem rozmanitá, občanství je ale pro všechny stejné. Aliance je tolerantní vůči náboženstvím i rasám, ale ideologii si přísně vynucuje. Jiných národností než (původních, tyto pojmy se již tak neberou, přece jen, nikdo se tam vlastně nenarodil) “amerických” a “čínských” ale příliš mnoho není.
Úředním jazykem Aliance je jak angličtina, tak čínština (jiné jazyky už jsou pouze mrtvé nebo téměř nepoužívané). Anglicky hovořících lidí je ale mnohem více, například v seriálu se čínsky pouze nadává. Jinak ale téměř všichni mandarínsky rozumí, nejedná se tedy o žádnou “tajnou řeč”. Ve hře proto tyto dva jazyky nebudeme nijak rozlišovat a všichni budeme mluvit česky.
Vládne parlament. Ten není volen, přece jen Aliance je jedna strana. Mimo ní existuje král, je to však čistě symbolický post. Král je v hlavním městě Londiniu, věrnost se však spíše než jemu přísahá Alianci jako systému.
Vzniká zde ale čím dál větší propast mezi planetami ve středu soustavy (jako třeba Londinium) a planetami okrajovými (obecný název pro planety vzdálenějších slunečních soustav). Přispívá k tomu i fakt, že okrajové planety jsou terraformovány stále kratší dobu a zároveň jsou na ně kolonisté vysazováni s výrazně horší technikou - zatímco v centru Aliance není problém vyléčit rakovinu, nebo žít v mrakodrapu a létat ve vznášedle, na okrajových planetách jsou největším pokrokem dřevostavby a “primitivní” zbraně a technologie (není neobvyklé mít winchestrovku a olejovou lampu). Největším zdrojem příjmů okrajových planet je tak například chov dobytka nebo koní.
Výrazně k tomu i přispívá svým způsobem slepost Aliančních zákonů - díky místy téměř nulové technice (umožňující třeba kontakty z planety na planetu) a omezené zásobě křižníků je mnohdy zákon na okrajových planetách (jakkoliv jsou ty vnitřní protkané kamerami a policisty) výhradně v rukou místních obyvatel.
Aliance jako taková běžně toleruje drobné výstřelky v zákonech a jejich rukou je na většině okrajových planet místní Sheriff a obvykle je to právě on kdo určuje co je a není zákon. Přece jen, kontrola jen tak nepřijde a kdyby ano, tak záznamy neexistují.
Samozřejmě, čím blíže jádru galaxie, tím více má vše pod kontrolou Aliance. Má velkou armádu, zároveň silné policejní složky a také speciální tajné služby. Ty se vyznačují krutostí, nesmlouvavostí a jsou obecně zahaleny tajemstvím. Soudy existují, nikdo ale v konfliktu proti systému nemá šanci.
Jsou zde i nezávislé planety a stanice ve vesmíru, opět ale vždy na okraji galaxie a většinou ovládané mafiánskými klikami.

Ale život není vždy nepříjemný. V centru Aliance je technologie na vrcholu a lékařská péče je zde taková, o jaké se lidem na okraji ani nesní. Armáda chrání své obyvatele před nebezpečím. Stejně tak zde existují více stupňová města, vznášedla, kina a také společnice.

Co jsou to společnice?

Po příchodu do nové galaxie vznikl cech společnic. A co je společnice? Pokud se na ně podíváme s odstupem, řekli bychom, že základ mají v japonských Geishách. Jejich úkolem není jenom s někým strávit noc, společnice poskytuje komplexní zážitek který by se dal popsat jako “dobře strávený čas”. Konverzace, dobré pití, příjemné prostředí.. dál si to asi umíte představit.
Nutno poznamenat, že společnici si nemůže dovolit každý, a jedná se spíše o zábavu Alianční smetánky (třebaže převahu mají mezi zákazníky muži, pro ženu není objednat si společnici něco neobvyklého) a především, že společnice si samy vybírají s kým svůj čas stráví.
Díky všestranné výchově (společnice zpravidla kvůli požadavku na mobilitu dokáží např. pilotovat loď, kterou často i disponují) je společnice přístupná prakticky kdekoliv. Vyučit se v tomto oboru ale není vůbec lehké, protože jsou zde vysoké požadavky jak na inteligenci, tak vzhled a samozřejmě je tomu nutné věnovat spoustu času a peněz.
Většina společnic žije na centrální planetě v jednom dóme, kde nejenom probíhá jejich výcvik, ale zároveň je i jejich ubytováním, dokud se samy nerozhodnou jinak. Říká se, že přátelství, které vzniká mezi společnicemi je pevné a na celý život. Pokud se stane jakýkoliv konflikt mezi zákazníkem a společnicí, prakticky se zákazník téměř okamžitě dostává na black list a nejenom, že si v rámci cechu společnic již neškrtne, ale pokud se stane reálné ublížení, společnice jsou opravdu velmi bohaté… a víte co dokáží bohatí lidé…

Válka o nezávislost

Ne každý byl ale spokojen s přístupem Aliance. Proto byla roku 2506 zformována “Konfederace nezávislých planet a měsíců”. Zástupcům okrajových planet se přestala líbit nerovnost mezi okrajem a středem galaxie. Podle jejich uniforem se pro ně vžil název “Hnědokabátníci”

Hnědokabátníci

Nebo také armáda konfederace. Představovali hlavní útočnou sílu povstalců. Ale je pravdou, že i když z války povstalo mnoho hrdinů, většinou to byli jen špatně vyzbrojení farmáři. Další problém byl v samotném velení, kdy každá z povstaleckých planet měla vlastního vůdce a generálové jen těžko nacházeli společnou řeč.
Proto, ačkoliv zpočátku hlavně díky prvku překvapení, dokázala konfederace obsadit důležité planety jako Hera (v té době to již nebyla planeta jádra), Shadow (největší farmářská planeta) a Persephone (ta už byla celkem blízko jádru, je to poměrně moderní planeta ve stylu vyspělých Aliančních měst, je ale protkaná gangy) jejich postup se rychle zastavil.
Špatná výzbroj a mnohdy nejasná představa jak vůbec válku vést tak konfederaci dovedla i přes mnohé hrdinské činy jednotlivých mužů k porážce o 5 let později v roce 2511.

Důležité bitvy války o nezávislost

Bitev bylo samozřejmě svedeno mnoho, tyto měli ale zásadní vliv na výsledek války.
“Bitva jeseterů”
Bitva která trvala nejkratší dobu, zároveň je to ale bitva s největším počtem mrtvých. Bojištěm byl vesmírný prostor a Aliance zde poprvé představila své bojové lodě třídy AFAS (Alliance Fast Attack Ship). Ty byli odpovědí na konfederační letouny třídy Firefly. Právě díky nim do té doby zvládali hnědokabátnici úspěšně vést guerillovou válku a rychle obsazovat planety, teď však měla Aliance na své straně letouny lépe vybavené a rychlejší.
Od této chvíle už Aliance dokázala s podporou svých velkých křižníků stále více a více vytlačovat hnědokabátníky z jádra a čistili planetu po planetě.

Bitva o Du-Khang
Rok před koncem války byla na planetě Du-khang svedena na obvyklé poměry dlouhá bitva. Armáda konfederace se útokům z orbity i povrchu bránila dlouho a udatně. Nakonec ale byli i poslední jednotky 57 výsadkové jednotky, které se nestihly, nebo neměly jak stáhnout přemoženy při obraně budhistického chrámu.

Bitva o průsmyk Serenity
Poslední bitva války. Trvala 7 týdnů a zemřelo během ní na 500,000 vojáků (330,000 hnědokabátníků, 68% procent celé jejich nasazené síly). Na straně konfederace je to hlavně vina mizerné zdravotní péče, a to i po konci bitvy kdy se vítězná Aliance odmítla postarat se o zraněné protivníky.
V očích odporu jde o symbol celé jejich snahy a průsmyk Serenity dodnes vyvolává zvláště na okrajových planetách velké emoce. Také pro to, že ačkoliv se generalita vzdala, mnoho jednotek a lidí mělo dojem, že válka ještě úplně prohraná není.

Doba po válce

Krátce po bitvě o Serenity ovládla Aliance zpátky všechna území a mimo jiné si podrobila některé do té doby nezávislé planety.
Nyní je to 8 měsíců od kapitulace. Situace je už víceméně pod kontrolou, stále však není zcela utěšená. Na mnoho planet přilétají Alianční křižníky a hodnotí loajalitu místních během války. Občas lze narazit na ojedinělé jednotky odporu, ty ale nemají šanci a jsou rychle poraženy, je jich navíc stále méně a méně. A i sedláci v okrajových pásech se už naučili, kdo je jejich pán. Přece jen, kdo aspoň drží hubu a krok, vyloženě špatně se nemá.
Všem je jasné, že tento stav nebude trvat dlouho, ale stav zločinnosti je na mnohem vyšší úrovni než před válkou. A zatímco v jádru nemá Aliance problém udržet klid a mír, na okraji zákon drží Sheriff a místní domobrana.

A kde jsme my?

Planeta

Vlastně měsíc Lennox který obíhá kolem planety Salisbury v solárním systému Kalidasa. Salisbury je planeta s vysokým podílem silně věřících obyvatel, se světem ale příliš nekomunikuje a od války zůstala víceméně opuštěná.
Lennox má pouhých 16 000 obyvatel, po válce počet nepřevyšuje 14 000. Většina místních jsou honáci, vzhledem k celibátu, který je dodržován na Salisbury tady lze v každém městečku narazit na více či méně luxusní hospodu a nevěstinec, kasino nebo dokonce sídlo společnic.
Válka sem nikdy nedosáhla, ačkoliv v posledním roce války zde občas nějaká konfederační loď přistála a ve městě byla i nepočetná posádka. Ta ale po konci války odletěla poté, co se vzdala místnímu Sheriffovi.
V podstatě ihned po kapitulaci se na Lennoxu objevila Aliance a vyměnila zástupce místní samosprávy. Šlo zejména o šerifa. Toho původního zatkli a odvezli pryč. Nyní je zde opět klid, i když se šušká že Aliance sem dřív nebo později pošle někoho na inspekci. Jaké vyvodí závěry, to lze jenom těžko předpovědět.

Další informace o životě na Lennoxu

Válka skončila před osmi měsíci a nyní je začátek léta roku 2512.
Kromě všemi očekávaného míru (ačkoliv názory na to jestli je to takhle správně se různí) se občané také připravují na oslavu 120 let od Terraformace!
Z planety se lze spojit s téměř celým vesmírem minimálně hlasově. Lodě však neodlétají a nepřilétají nijak pravidelně, pokud se chcete dostat na jiné místo ve vesmíru je to celkem problém a musíte si počkat. A také vás pilot musí nabrat, že ano.
V našem městečku jménem Beaver city nikdy nežilo moc honáků, zato ve službách je zde zaměstnaná spousta obyvatel. Kasino bylo i během války stále v provozu a když se to tak vezme, ani ostatním se nežilo špatně.
Město ani měsíc nikdy neměli příliš sofistikovaný systém vlády, v současné době drží zákonodárnou i výkonnou moc Sheriff. Třebaže je možné, že Aliance už nebude tak benevolentní co se týče vlády na Okraji..

Co dalšího je ještě důležité?

Ve světě Firefly NENÍ MIMOZEMSKÝ ŽIVOT. Je to pro něj dost typické a všichni obyvatelé galaxie jsou lidé původem ze Země. Stejně tak zvířata jsou krávy a koně jak je známe my.
Existuje zde ale přece jen jedna “rasa” - Plenitelé. Jedná se o více či méně zmutované lidi kteří cestují vesmírem na rozpadajících se lodích (ty jsou často silně radioaktivní) a napadají okrajové planety. S lidmi nemluví, lidské řeči ale pravděpodobně rozumějí. Bojují jak noži tak pistolemi. Zatímco v Jádru si většina obyvatel planet myslí, že je to jenom povídačka, téměř každá okrajová planeta má s těmito piráty-kanibaly aspoň nějaké zkušenosti.
Cestování ve světě Firefly je poměrně rychlé, i když cesta z jednoho konce Galaxie na druhý se ale rovná přibližně dvěma měsícům času. Cestování vesmírem se tak dá přirovnat k zaoceánským plavbám.
Ačkoliv je mezi Jádrem a Okrajem markantní rozdíl, na většině planet lidé techniku znají, jenom jí sami nedisponují. Dá se ale narazit i na zcela zapomenuté měsíce kde lidé žijí v kmenovém uspořádání a praktikují šamanismus.

Zdroje: Seriál Firefly, Firefly wiki a Wikipedie
Sepsal: Neji

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License