Pro Vypravěče

Zde najdete odpovědi na otázky, které mohou vyvstat, až budete tvořit své příběhy. Naleznete zde také nějaké tipy jak se do tvorby pustit a na co nezapomenout.

Co má vypravěč na starosti
Je to člověk, který komunikuje s organizátory, ostatními Vypravěči a poté informace předává zpět své skupině. On má nejlepší přehled o tom, jestli jeho skupina bude mít ve hře dost děje. Zároveň zodpovídá za to, že předá jasně a srozumitelně všechny zápletky ostatním skupinám. Zvolte si ve skupině někoho, kdo na to má čas a zvládne to. Ve tvorbě musí dbát na nějaká obecná omezení (především dvě hlavní linky), která se nastavují kolektivně mezi vypravěči.

Všechny zdroje jsou buďto vaše nebo si je musíte dohodnout předem
Od organizátorů bude zajištěných pár kostýmů pro CP. Půjde o kostýmy pro obzvlášť důležitá monstra a postavy, které mají dopad pro všechny. Pokud chcete mít nějakou cizí postavu jen pro sebe, musíte pro ni zajistit kostým a rekvizity. To platí i pro zakopané poklady a podobně.

Určujte časy, nenechte nikoho dlouho čekat
Pokud si naplánujete setkání o půlnoci s lesním duchem, nenechte ho dlouho čekat. Nejenže by ho to mohlo naštvat, ale hráč, který vám tuto krátkodobou roli hraje, by se mohl pekelně nudit. Plánujte přesně a buďte dochvilní. Neříkejte po setmění, řekněte v deset večer, neříkejte odpoledne, řekněte ve tři.

Přijímejte, jak před hrou, tak při hře
Pokud vám někdo nabídne, že vás chce zahrnout do svého příběhu, pokud s tím nemáte vážný problém, přijměte to, snažte se vyjít vstříc. Příběhy jsou podstata hry. Většina těchto domluv bude ještě před hrou, ale může se stát, že se nějaký příběh vyvine až při hře. Ani toho se nebojte.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License