Skupiny

Skupiny ve hře s krátkým popisem. s kontaktní osobou.

Daenmarkové
Vypravěč: Šuhi
Stejně jako ostatní byl klan jarla Larsona Vidarsona povolán Bohy, aby se zúčastnil jednání na mystickém ostrově. Spolu se svými nejbližšími přijíždí z Dánska, aby nejenom zjistil proč byli povoláni, ale zároveň vyřešil staré křivdy s jinými rody a provdal svoji jedinou dceru. A kde je lepší příležitost než tady.

Srdce Drakkaru
Vypravěč: Míša H.
Semknutá skupina, která přichází z dlouhé výpravy do neznáma. Vrací se jich mnohem méně, na nosítkách přináší bezvládné tělo jarla Gunnara Ivarssona a za sebou táhnou jen ohořelý kýl lodi, které všichni zaslíbili své životy. K obojímu, k jarlovi i své lodi, jsou fixovaní natolik, že si zcela odmítají připustit ztrátu a nadále jednají, jako by vše bylo v pořádku.

Zatracení Irčani
Vypravěč: Leoš K.
Irský král Finn MacCool přijíždí za svými vikingskými spojenci na jejich jednání. Výpravu, která se chystá, si nemůže nechat ujít. Jenže budou vikingové respektovat staré spojenectví? Nevyženou irské piráty z ostrova, na který dosud noha svobodného Ira nevstoupila?

Klan Mlžného jezera
Vypravěč: Maoren
Harald Ivarsson zvaný Štítoštěp, jarl od Mlžného jezera, se už ve svém mládí stal proslulým válečníkem a s přibývajícím věkem jeho legenda jen rostla. Vikingové od Mlžného jezera jsou ale zvláštní sorta, tito zasmušilí ochránci slavného Heimdallrova pramene jen zřídka opouštějí své země a Harald byl dlouhá léta spíše odrodilcem, než se stal novým jarlem.
To bylo před mnoha lety a "Heimdallrovy děti", jak se vikingové od jezera nazývají, mezitím pod vedením Haralda vybojovali mnoho bitev, jen zřídka však sami vedli nájezdy a zlí jazykové dokonce tvrdí, že snad ani nemají vlastní lodě!
O to podivnější pak jsou nové zvěsti - jarl prý do své družiny přijal zničehonic Njördrova kněze - Vodního Věštce, a veškeré majetky prý začal směňovat za zásoby a směnitelné zboží. Dokonce i své země prý začal nabízet sousedům, a shání prý (světe div se!) co nejvíce dlouhých lodí a plachtoví. Jarlovy děti, mezi kterými Harald ještě nevybral dědice, mají prý z otcova podivného chování pramalou radost, zatím se ale nikdo z nich neodvážil proti jarlovi vystoupit otevřeně.
A co že za tím vším je? Chystá se snad na válku? Veliký nájezd? Nebo snad nějakou hrdinnou výpravu? Nikdo neví jistě, snad jen kromě jarlových dětí a nejbližších, a ti jsou věrni své povaze lidu od Mlžného jezera, málomluvní a k cizincům nevstřícní. Proslýchá se ale, že původem jarlova chování je jakési zjevení ve snu, a že jarlovou rodinou cloumají sváry od chvíle, kdy Harald začal realizovat svůj plán. Plán jenž bude jistě brzy odhalen. Plán, který naznačuje snad jen jarlův pohled, často upřený do dáli, směrem na západ…


Hra družiny od Mlžného jezera bude velmi různorodá, čekejte mystiku, náboženství, politiku, obchody, intriky i obyčejné lidské emoce a vztahy. Každá z postav sleduje nějaké svoje cíle a často se tak budete dostávat do vzájemných konfliktů. Struktura skupiny bude nabízet i dostatek možností pro hru s ostatními skupinami.

Družina Asmunda Einarssona
Vypravěč: Drirr
Na severozápadě Norska se v jednom fjordu ukrývá rozlehlá vesnice Refvik. Je to oblíbená zastávka seveřanů, kteří provádějí plavby podél pobřeží a v Refviku doplní zasoby a při té příležitosti popíjí či obchodují. Hlavně proto má Refvik snad největší bohatství ze všech měst na severním pobřeží Norska. Mužové a ženy z Refviku jsou díky tomu všemu dosti chvástaví, rádi se baví, ale zároveň si dokáží poradit s každou těžkostí.

Osadu vede již mnoho let jarl Asmund Einarsson. Muž, který vždy toužil objevovat svět a plavit se po oceánu tak daleko, jak jen to půjde. Seveřané z Refviku kdysi objevili mnohé. Kdysi dávno ledový Ísland na severu (později ho osídlili jiní norští vikingové) a za ním, ještě mnohem dál - zelený Gronland. Lodě z Refviku se nikde příliš nezdržovaly. Asmund nechtěl kolonizovat, chtěl zjistit, kam až svět sahá. A tak došlo na poslední výpravu. Nikdo neví, kdo přišel s tím nápadem, kdo přišel s mapou. Jisté je jen to, že z Refviku vyrazily dvě lodě plné odhodlaných mužů daleko na sever a na západ. Po více než roce se vrátila jedna. A všichni, co připluli na ní, se změnili. Jarl o výpravě nic neprozradil a nic neprozradili ani ostatní, co ji prodělali s ním. Jejich oči byly plné bolesti a hrůzy. A v případě Asmunda také šílenství.
Poměry v Refviku se změnily. Cizinci už nadále nebyli vítáni. Obchod ustal, jarl se ukazoval stále méně často a vždy jen proto, aby nakázal řádně dodržovat tradice a uctívat bohy. Vesnice začala strádat a mnozí věřili, že jarla brzy někdo nahradí. Třetího měsíce, poté co dorazil posel z jihu, přikázal Asmund připravit loď k vyplutí na velké setkání kdesi na jihu. K překvapení všech s sebou vzal nejen všechny nejlepší válečníky, ale i svou rodinu, anděla smrti a další společníky.


Naše hra bude mixem mystiky, intrik a odhalování tajemství a několika akčnějších střetů. Co se stalo na poslední výpravě a s jakým posláním míří družina na Velké setkání? A kdo se stane novým jarlem z Refviku?

Islanďané
Vypravěč: Shaika
Je to snad víc jak sto let, co se naposledy Íslanďané účastnili Sněmu. V každém případě už není naživu nikdo, kdo by přesně věděl, co se stalo. Jisté je, že tehdejší jarl na Sněmu zemřel, navíc bez mužského dědice. Dvě vládnoucí Íslandské rodiny, severní a jižní, se rozhádaly, házely na sebe vinu navzájem a vypadalo to, že vše skončí válkou. To už zasáhly i ostatní rody s tím, že dokud nebude Ísland znovu sjednocen, nesmí se sněmů účastnit. Rodiny se ovšem rozhádaly natolik, že se nedokázaly znovu usmířit a jen zázrakem se nepobily mezi sebou. Dlouho je tedy na sněmech nikdo neviděl.
Platí pravidlo, že Íslanďané nesmí vstoupit na Ostrov, dokud se rodiny znovu nesjednotí. I pokud by k tomu došlo, musí mlčet, dokud neprojdou branou konání sněmu. Tam následně musí dokázat svůj nárok se jednání opět účastnit. Chce ale vůbec někdo, aby se Íslanďané, pověstní svou krutostí a touhou po svárech, na Sněm vraceli? Nebyla nakonec jednání jednodušší bez nich?

Přivandrovalci
Vypravěč: Rychlík
Ne všichni přišli do Osady jednat. Ne všichni jsou Jarlové a jejich doprovod. Jsou tu i tací co
přišli, aby se podívali na jednání, na souboje, poslechnout si historky od ostatních a zároveň
některé ostatním říct. Povolali je na místo bohové, náhoda, nebo prozřetelnost?

Dětská skupinka
Vypravěč: Olaf
Tento mystický ostrov je spravován dětmi. Neboť nikdo starší 15 let nesmí mimo sněmy na ostrově pobývat. Tato mládež provádí údržbu budov když není nikdo přítomen a vede jednání, když přijde čas sněmu.

Vdovy z Upplandu
Vypravěč: Vendula Borůvková
Vdovy z Upplandu přijíždějí na sněm později, až v pátek odpoledne.

Na sněm se vydala i Yngve Ragnvaldgrid, manželka jarla Erika Segersälla, vládce Upplandu, jezera Mälaren a ostrova Gottland a Öland, která se snaží dovolat spravedlnosti – její muž Erik Segersäll se totiž nevrátil z výpravy a jeho zavržený bratr Marten se snaží uchvátit titul jarla i veškeré statky. Také jarlova sestra Terje, která Yngve doprovází, marně čeká, zda se její muž a jarlova pravá ruka, vrátí z moře. Na posvátný ostrov tedy přijíždějí nejen dvě potenciální vdovy, ale také dvě potenciální nevěsty. 
Yngve ale přijíždí s další důležitou zprávou – v Upplandu se rozmáhá temná moc, která brání obchodu a komunikaci s Východem. Zvláštní je, že když se mužům, které Yngve poslala, jednou podařilo Martenovy lidi rozprášit a jeho samotného zabít, po čase se znovu objevil, jakoby ho ovládalo něco nepřirozeného. Marten nemusí být jediný. Temná síla možná touží pohltit prostřednictvím svých pěšáků celý Sever.
Třetí ze skupiny je štítonoška Vigdís, nevlastní sestra jarla Erika a Martenovo pokrevní dvojče. Jenže jaká je to štítonoška, když neodjela na výpravu s ostatními a kvůli nezhojenému zranění ani nemůže bojovat? Nebo je v tom nějaké prokletí? Na sněm přijíždí spolu se svými příbuznými jako jejich doprovod, ale nejspíš i proto, aby se na posvátném místě pokusila zbavit kletby, ať už je cena za to jakákoli.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License