Pravidla

Pravidla hry

Každý účastník hry musí být přihlášen.
Pokud má vaše skupina s nějakou jinou něco domluveno, může to porušit pravidla níže (např. tvrdší boj).
Vlastnictví. Neberte žádné věci, co vám nepatří, pokud očividně nejde o nějaký předmět k vašemu příběhu. Lze někoho dočasně odzbrojit apod., ale nikam jeho věci neodnášejte, neschovávejte.
Boj. Bojuje se pouze měkčenými zbraněmi. V boji je zakázán fyzický kontakt a je zakázáno útočit na hlavu a krk a případné zásahy na tato místa neplatí.
Konec role. Vaše herní postava může zemřít či jinak odejít ze hry jen pokud si to sami přejete. Je na nás všech toto umožnit a netvořit nezvratné scény pro hráče, kteří ze hry nechtějí odejít.
Kostým. Po celou dobu hry na sobě mějte kostým. Tábor musí zapadat do herního světa (žádná iglůčka a jiné moderní prvky).
Problémy. Jakékoliv problémy řešte s vypravěčem vaší skupiny nebo s organizátory (Newman, Šuhi).
Nezasahování do cizích linek. Pokud k vám někdy někdo přijde a řekne "Zde nejsi nic platen", dává vám najevo, že jde o příběh/linku, kde nemáte co dělat a prosí vás tím, abyste do scény dál nezasahovali. Nějak rozumně se ztraťte ze scény.

Pravidla postav a boje

Vaše postava má určitý počet životů. Nebojové postavy mají 2 životy, běžní bojovníci 3 životy, obrnění borci 4 životů. Mohou se ale objevit i bytosti, které mají násobně více.
Každý zásah zbraní způsobí zranění za jeden život.
Pokud vaše životy klesnou na nulu, utrpěli jste ve střetu porážku. Zachovejte se jak je vhodné pro scénu - můžete utéct, padnout na zem a podobně.
Léčení zranění není potřeba nějak odehrávat a na další scénu jste vždy fit.
K hraní nejsou potřeba žádné dovednosti (kromě vyjmenovaných níže), hrajte vše tak, jak vám přijde zajímavé.
V boji neútočte na hlavu a jiná citlivá místa, bojujte s rozumem.
Pokud se bojuje jen noži či holýma rukama, jde o pouze o rvačku. Tam si nepočítejte zásahy a odehrajte ji čistě divadelně.

Pravidla táboření

Voda bude k dispozici po celou dobu hry. Přivezte si menší barely či lahve pro transport do svého tábora. Vodu čerpáme z kontrolovaného přírodního zdroje. V rámci pohodlí doporučujeme přivézt si nádoby na vodu plné.
Nezajišťujeme odvoz odpadu. Myslete na to už při jeho vytváření. Budeme mít k dispozici pytle na odpad.
Nerozdělávejte otevřený oheň. Výjimku tvoří místa pro to určená (ví váš vypravěč).
Lékárnička a zdravotník bude k dispozici, je ale vhodné mít vlastní lékárničku.

Zvláštní pravidly hry

Tajný tábor

Tábor drowů může naleznout jen ten, komu někdo ve hře ukázal cestu nebo o této cestě ví do začátku hry.

Magický mor

Vše spojené s magickým morem bude mít ve hře modrou barvu.
Místa
Místa označená modrou barvou jsou morová místa, která zůstala po pohromě magického moru. Tam vliv magického moru zůstává a ovlivňuje vše, co na toto území vstoupí. Někdo si jako následek odnese jen magickou jizvu, jiné toto místo navždy změní v morové zrůdy. Toto není pravidlově dané. Pokud vaše skupina bude s těmito místy nějak pracovat, víte jak (vymyslíte si to), pokud ne, považujte tato místa prostě za prostor, kam není dobré lézt.
Bytosti
Tvorové ovlivnění magickým morem, ať už je to jizva nebo nějaká složitá mutace, budou poznačeni modrou barvou (hlavně na kůži, modré oblečení je prostě jen oblečení). Jak a proč je různé, není dané a záleží na příběhu, který k danému patří. Magické jizvy můžou propůjčovat nadpřirozené schopnosti nebo být jen na obtíž. Můžou se léčit, záleží na příběhu, do kterého patří.
Nechte tedy jakékoliv modré značení, míst i osob, pro potřeby magického moru.

Magie a (nad)přirozené schopnosti postav

Sem zahrnujeme cokoliv od klasické magie, po schopnosti propůjčené kněžím od boha nebo třeba vnitřní zabijácké Chi.
Pro zjednodušení si můžete pamatovat, že magie je: a) domluvená, b) efekt vysvětlujete v roli nebo c) používáte jeden ze všeobecných efektů.

V domluvených scénách a pro vaši skupinu

Cokoliv, co ovlivňuje vaši skupinu nebo má místo v nějaké domluvené scéně, může ve hře být. Jak danou věc ztvárníte, je na vás. Klidně si to celé odvyprávějte. Hrajte si jak chcete.

V interakci s ostatními skupinami a proti CP

Cokoliv co ovlivňuje jen vás a nemusíte to nikomu vysvětlovat nebo efekt, který dokážete reálně ztvárnit, je ok a nemusíte ho řešit. Může jít např. o svítící hůl, kouzlo, které vám přidá jeden život či nezranitelnost proti zbraním apod.
Vše, co nějak nutí jednat vaše okolí, ostatní hráče či cp musíte nějak herně vysvětlit a zahrát. Jestli efekt uspěje, je čistě na rozhodnutí cíle. Může jít o efekty, které donutí někoho někam jít, mluvit pravdu, ale i třeba léčení atd… Včetně zraňujících efektů, kde se snažte vyvarovat efektům, které nedokážete ztvárnit. Veškeré vysvětlování by mělo být součástí zaklínadla či něčeho podobného a mělo by se tedy odehrávat v roli. (“Moradine, seber tomuto muži sílu, ať je tak slabý, že nedokáže ani stát…”)

Všeobecné efekty

Jsou efekty, které budeme vyjadřovat pevně daným způsobem a všichni hráči je znají a ví jak na ně reagovat.
Fireball
Veškerá útočná magie, která přímo zraňuje se chová jako zbraně, ke kterým má nejblíže a musí být tedy fyzicky ztvárněná. Může mít podobu planoucího meče (k čemuž musíte mít jakože planoucí meč) nebo čehokoliv co házíte, třeba ohnivou kouli, což budou prostě nějak hezky upravené vrhací zbraně. Zranění je stejné jako u zbraní nebo na uvážení zasaženého.
Nezranitelnost
Zkřížení rukou nad hlavou znamená, že na daného nikdo nesmí útočit. Tento efekt je zde zejména pro ty, kteří se nechtějí účastnit soubojů. Pokud ho použijete, ukliďte se někam stranou, ať nepřekážíte a gesto ve svém zájmu držte do konce boje.
Ochranný kruh
Na zemi je jasně vyznačen kruh a ideálně neustále opakujete zaklínadlo, které na tento kruh upozorní všechny kolem. Kdo je uvnitř, je v bezpečí a zároveň nemůže ohrozit okolí.
Případné prolamování skrz a různé interakce jsou již na účastnících.
Převleky
Kdo má šátek na obličeji, toho nedokážete konkrétně popsat. Pamatujete si jen hodně neurčité znaky, např. že byl vysoký, měl kapuci a byl celej v černým, měl hluboký hlas… Je jasné, že se takový člověk snaží skrýt svoji identitu a je určitým způsobem podezřelý, ale určitě to nevolá po neopodstatněné agresi.
Omráčení
Pokud vás někdo, o kom nevíte (nebo o něm víte, ale nečekáte to), uhodí něčím extra měkkým do zad nebo do hlavy, jste omráčeni. Nebojte, za chvíli se proberete a bude vás jen trochu bolet hlava…

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License