Skupiny

Skupiny ve hře s krátkým popisem s kontaktní osobou.

Ohnivá pěst

Vypravěč: Newman

Řád Ohnivé pěsti je žoldnéřská organizace. Nenechají se ale najmout k čemukoliv. Zastávají řád a dá se říct, že síly dobra. V důsledku různých událostí po magickém moru navíc začali zastávat roli stráže Baldurovy Brány.
Ta vysílá jednu skupinu z řádu na území v divočině. Dlouhodobým cílem Brány je znovu získat kontrolu nad okrajovými územími než to udělá někdo jiný. A právě proto tu tito vojáci jsou.
Vedle průzkumu území na ně tedy padá několik dalších odpovědností a starostí. To, že území spadá pod správu Baldurovy Brány budou muset vysvětlit místním, ať už tu přežil kdokoliv. Dále zde chtějí dát najevo, že tu bude vládnout právo. A v neposlední řadě naslouchat trablům místních a řešit jejich problémy, bude-li to potřeba. Nedá se ale očekávat, že vše zvládne takto malá skupinka. Jsou tu hlavně od toho, aby předali jasnou zprávu, že teď je to území Baldurovy Brány.


Lazaret

Vypravěč: Jeník

Před pár lety, během řádění čaromoru, do oblasti přišel mistr Flavius, proslavený lékař a alchymista. Založil zde lazaret, kde měl léčit oběti magického moru. Ale jak měsíce ubíhaly, žádný lék nebyl nalezen a lékaři začali lazaret opouštět s tím, jak docházely finance a zdroje. V současnosti zde zůstává pouze pár přepracovaných mediků, co se snaží vyrovnat s nekončícím přítokem nemocných a zraněných. Ale pro nedostatek léků lazaret spíš slouží jako márnice, kam lidé odcházejí umřít.


Rytíři z Cormyru

Vypravěč: Daniel Greger

Vznešení rytíři ve službách Cormyrské koruny a jejich družina přijíždějí do čaromorem poznamenaného kraje s tajným posláním. Jejich výstroj i rysy tváře však nesou známky útrap a strádání, zbroje ztratily lesk, praporce vybledly. V očích se jim zračí znepokojivý pohled těch, kteří viděli až příliš mnoho. A aby toho nebylo málo, kromě svého poslání skrývají i temné tajemství…

Hra bude vážná, trochu temnější, plná hrdinské epiky, mystiky a tajemství. Inspirací jsou Artušovské legendy, Elenium od D. Eddigse apod.


Hledači

Vypravěč: Zappo

Do kraje přichází nesourodá skupina. Těžko říct co, ale něco určitě hledají. A co víc - nepůsobí jako sehraná parta, jako družina dobrodruhů (nebo hrdlořezů), spíš jako zvláštní výprava jednotlivců. Možná nebezpečných, určitě odhodlaných, každý sám se svou minulostí. Něco je spojuje, ale není to téma, které se hodí do veselých historek v hospodě nebo o které se podělí při setkání s cizincem. Ale ať je to co je to, žene je to vpřed urputněji než zlato v očích zlatokopa, mámivěji než rychlý prachy ve snech zkušený děvky - a osudověji než Smrt.
Něco nebo někoho hledají.
A nenechají se zastavit.
Ničím a nikým.
Ani Smrtí.
“Buď připraven, kdož hledíš do Propasti - vždyť Ona pohled opětuje!”
“Měj se na pozoru před tím, kdo nemá co ztratit!”


Drowové

Vypravěč: Hroše

Zaregistrovali jste, že v kraji se objevila početná skupina Drowů. Netušíte proč přišli, ale zatím nikoho nezabili (nebo o tom alespoň nevíte). Někde na povrchu mají skrytý tábor - někteří z vás ale možná vědí o způsobu jak je kontaktovat.


Místní

Vypravěč: Vlk

“Banda cápků, co si na místě v klidu žije a vůbec nic zajímavýho se kolem nich neděje”.
Sice tu byl ňákej ten mor, bo co, ale slunce svítí, tráva je zelená, nebe je modrý, pivo slušný, obchody jedou. Lidi se v zásadě neztrácej a okradený si zpravidla nestěžujou, když si dáš bacha na tu magii, seš v cajku.
Jako jo, ty slabší to trošku jako vodsrali, ale to se nás netýká.
Tož co by se mohlo pokazit?
Prostě POHODA!


První Dockwardská obchodní společnost

Vypravěč: Olaf

Jdete do ruin a chybí Vám krumpáč?
Potřebujete kněze?
Nemáte kde spát?
Zebou Vás nohy?
Jdete bojovat s nemrtvými a zapomněli jste si svěcenou vodu?
Potřebují se Vaši dobrodruzi večer pobavit?
To vše a mnohem víc Vám může zajistit jen První Dockwardská obchodní společnost, zde zastoupená váženým panem Hakimem Zakari z Hlubiny a jeho společníky


Šotci (skupina zahrnující nemalé množství dětí)

Vypravěč: Natálka

Nejotravnejsi a nejroztomilejší rasa zároveň. Je jich spoustu a všude vlezou. To tedy platilo až donedávna. Až do doby, kdy začali staří šotci mizet. A možná to ani nemá nic společného s Čaromorem. Zatímco malí šotci pátrají po pokladech, neohroženě se vrhají na malá monstra a páchají lumpárny, zbývající staří se snaží zjistit, co se děje, zachránit rod a možná i vlastní kůži.


Sněm cechů

Vypravěč: Kulich

Tak jako každý rok, schází se i letos představitelé všech řemeslníků a obchodníků z blízkého i širšího okolí aby společně moudře rokovali nad společnými plány na další rok a spravedlivě si zvolili svého zástupce.


Imaginárium pana Paw

Vypravěč: Raila

Trápí vás válka, mor a bída a hlad? Jste nakaženi trudomyslností? Nevadí. Než natáhnete bačkory někde v blátě, můžete se ještě jednou pořádně zasmát. Tancování a zpívání a divadlo nesmyslů i zaručených pravd. Věštění z vyrážky na zádech, zázraky na počkání, pokud zrovna čekáte na Godota. Pan Paw přivádí to nejbarevnější, nejbláznivější a nejpraštěnější, co po škarpách a bordelech a snových světech našel. Jeho Imaginárium plné malých zázraků za vámi přijde i na konec světa a zavede vás tam, kde jste ani netušili, že byste mohli někdy být.


Družina půlčíků

Vypravěč: Petr Nohel

během posledních několika dnů se do zdejšího kraje sjelo několik pulčíků kuchařů ze všech koutů světa. Jsou to staří přátelé a reprezentují všechno, co k jejich druhu patří-dobré jídlo, pití a zábavu. Jejich veselení je často slyšet až pozdě do noci a do svého tábora kousek za vesnicí zvou různé pocestné i zdejší, aby se podělili o příběhy z cest pochutnali si na nejrůznějších pokrmech z rozličných krajů a nebo si prostě jenom odpočinuli v dobré společnosti. Válečníky mezi nimi najdete těžko, ničeho se však nebojí, protože nad nimi prý drží ochranou ruku jejich patron. Jako správní pulčíci s sebou mají hromadu jídla i pití a stále hledají nové recepty, které vyměňují buď za zlato nebo za dobré rady nasbírané po cestách. Vždy přátelští pulčíci po vesnici hledají žoldnéře ve snaze získat rozličné suroviny pro jejich hostiny a mnohdy by se zdálo, že se to snad ani nedá pozřít.


Potomci Moru

Vypravěč: Maoren

Magický Mor zničil životy milionům (ne)lidí v několika málo dnech a týdnech. Města byla srovnána se zemí, říše rozvráceny, celé civilizace naráz vymazány. Ne však zcela.
Ti, kteří přežili, rychle našli společnou řeč, společný cíl - přežít v novém světě vší mocí, která zbyla, všemi prostředky které zůstaly. A zachránit tak co se dá, z kultur, říší, civilizací…nenechat padnout dávné dědictví!
Říkají si Potomci Moru a jejich gilda patří dnes mezi ty nejmocnější. Gilda bez domovské země, domovského města, gilda těch kteří ztratili vše, aby našli nový život. Gilda všech a pro všechny, gilda, která z ničeho přerostla ostatní, gilda těch nejtvrdších, nejsilnějších, nejzdatnějších. Gilda, ve které si můžete splnit a prožít svůj sen, pokud jste dost silní, krutí a bezohlední, abyste to dokázali. Gilda, která i přes demokraticky volené zástupce a vnější jednotu možná nakonec není tak svobodná a jednotná jak se navenek zdá.
Rada Tří je v ohrožení. Rodarius, hlavní představitel obchodní větve Gildy, byl zavražděn před dvěma měsíci a od té chvíle je zjevné, že mezi hlavou řemeslníků Gormem a hlavou gildovní banky Stellanem musí nevyhnutelně dojít ke střetu. Ti dva se nenávidí, a symbolizují názory tak protichůdné, jak je to jen možné. Kde Gorm je proti nelidem, Stellan je pro. Kde Gorm už léta tlačí na vytvoření vlastního státu, Stellan stojí za vizí nezávislé gildy. A jejich zákulisní střety a pletichy…naneštěstí pro ně ale v tuto chvíli nemohou svůj spor jednou provždy rozhodnout ani sami, ani s podporou svých věrných.
Poprvé po letech mají hlavní význam ne radní, ale hlavy gildovních kapitul. Vyhraje ten kandidát, který získá nejvíc hlasů. Gormův zeť Niar má už jisté čtyři hlasy, Stellanův bratr Mael tři a volit musí všech dvanáct kapitul. Zbývá tedy pět hlasů - pět hlasů těch kapitul, které jsou běžně považovány za bezvýznamné a v rámci gildy většinu času spíše ignorované. Jak se tyto postaví k vlastním zájmům a zájmům gildy?
Navíc se nenašel zatím žádný odvážlivec, který by vystoupil jako nový kandidát a přežil dost dlouho na to, aby představil svůj program. Bitva o osud gildy bude tvrdší, neúprosnější a bezohlednější než byl její samotný vznik a vzestup. Přežijí to Potomci Moru, nebo padnou do propasti zapomnění tak, jako jejich domoviny?
2 vypravěči, 9-11 hráčů, jedno-dvě primárně dedikovaná CP. And lots of fun!


Vyslanci z Everesky

Vypravěč: Patrik
Evereska - nejstarší a nejokázalejší říše Faerûnu, tedy alespoň podle elfů, jimž je domovem. Zde žijí Sluneční i Měsíční elfové v relativní harmonii a společně vytváří nádherná díla hodna největších mistrů a vládnou mocnou magií. Nikdo, kromě elfů nemá do říše přístup a hranice jsou přísně střeženy.
Špitá se však, že nedávno moc a sláva Everesky upadla, ať už z důvodu nějaké magické, či přírodní katastrofy nebo zásahu nějakých mocností, či jiných bytostí. Byl by snad nějaký jiný důvod, proč tento jinak velice izolovaný národ vysílá dva šlechtice ze svého středu, aby se vydali na místo zasažené Magickým morem?

Malá skupina elfí šlechty, která není příliš zvyklá jednat s okolním světem, se vydává pátrat po záhadách Magického moru a možná odkrýt i nějaká tajemství, která se jich přímo týkají.


Vyšetřovatelé z Neverwinteru

Vypravěč: Čestmír
Vyšetřovatelé z Klenotu Severu, města zručných rukodělců. Nejmalebnějšího, nejcivilizovanějšího, nějkosmopolitnějšího a nejdůležitějšího města severního Pobřeží Mečů a celého Faerûnu, které většina žijících zná jako Neverwinter. Lesk Klenotu Severu však v poslední době ztratil něco ze své pronikavosti, když magický mor zabořil své spáry do jeho útrob a způsobil neobyvatelnost celé vnitřní části, kterou proměnil jizvou v zemi sahající kdovíkam, chrlící všelijaké pokřivenosti. Ale to je jediná, nepatrná a bezvýznamná vada na kráse, se kterou se Neverwinter brzy vypořádá!
Na přímý rozkaz samotného Lorda Alagondara , pána Neverwinteru, byla složena speciální výprava na vzdálené území. Tato výprava dostala jeden důležitý prioritní úkol:
"Najít vraha Lady Zorah Sabine, diplomatického zástupce Neverwinteru."

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License