Skupiny

Julius Superbus a spol.

Vypraveč: Basťa
Klečela před posvátným ohněm a přemítala nad svými naprosto cudnými myšlenkami. V chrámu bylo ticho přerušované jen lehkým praskáním ohně, darem panenské bohyně, svěřeným do rukou jí a jejích sester. Jako když kámen spadne do vody narušily hladinu jejích myšlenek zvuky přicházející z míst za jejími zády tam, kde je vchod do chrámu. Jakási krátká výměna slov, kterým na dálku nerozuměla a následné žuchnutí kohosi či čehosi na zem. Pomyslela si, že se určitě zas nějaký opilec přišel vypovídat ze svých hříchů a chrámový liktor ho umravnil do správných mezí. Nestálo to za pozornost. Vrátila se k přemítání. Najednou jí něčí ruka pevně stiskla rameno. Dech se jí zastavil leknutím, ale mysl se rozběhla jak Achilles před Trojou. Kdo by si tohle dovolil? Napadly ji jen dvě možnosti. Je to snad někdo z bohyň či bohů? Neslyšela nikoho přicházet a mezi smrtelníky je jen málo neznabohů, co by takto sáhnuli na vestálku.
Neznámý promluvil se silným germánským akcentem “Zůstaň v klidu kněžko, přišli jsme to sem jenom vykrást”
Nadechla se a sama pro sebe si řekla: “Do prdele, je to ta druhá možnost.”
Tato skupina se skládá ze dvou dílčích elementů. První je nechvalně známá loupeživá banda pod velením Julia Superba, germána batávského původu. Tato bandička neznabohů kromě jiného také vykradla několik chrámů. Druhý element je vestálka a její doprovod, který se snaží první element dostihnout a získat cosi důležitého zpět. Oba dva elementy se potkávají zde a osudy postav se proplétají.

Kelti

Vypravěč: Shaika
Skupina britských Keltů. Přichází do kraje s nejasným úmyslem, ačkoli přítomnost druidů a doprovod otroků napovídá, že se jedná o výpravu přinejmenším majetnou. Pokud by s nimi někdo zapředl rozhovor, je zřejmé, že sem dorazili za jakýmsi politickým účelem. Ale o co se může jednat? Chtějí vyjádřit podporu Římu, ať už to znamená cokoli? Nebo diskutovat s místními zástupci činy, které se odehrály během Baudičina povstání? Nebo snad míří přímo za místními Germány? Ať je to jakkoli, skupina právě dorazila, takže jejich záměry se nejspíš ukáží záhy. V každém případě ale vyhlížejí poněkud… nenaloženě.

Skupina senátora Gaia Lucilia

Vypravěč: Leoš
Gaius Lucilius zažil své nejlepší časy po boku císaře Nera, kdy byl jeho oblíbeným rádcem. Po jeho pádu zmizel z Říma a říkalo se, že bude jen otázkou času, kdy jej potká podobný osud jako padlého císaře. Bez jakéhokoliv ohlášení se však v doprovodu své otrokyně, mladého patricie a důstojníka pretoriánské gardy objevil na prahu germánské provincie a na setkání s ním míří skupina žoldáků snad ze všech koutů impéria - Peršané, Kelti, Germáni, Řekové, vysloužilci z Hispánie a Egypta i vojáci ze severní Afriky. Co má senátor za lubem? Má zde vůbec právo být? A proč zde shromažďuje svou podivnou soukromou armádu stárnoucích žoldáků a žen pochybné pověsti? Zdejší úředníci jistě nebudou jediní, kdo si tyhle otázky budou pokládat.

Vitteliův senátor a jeho doprovod + místní správce a jeho vojáci

Vypravěč: Sew a Kulich
Do Vendolicy přijíždí poslední dobou mnoho cizinců. Jedni jsou bohatí, jiní jsou nuzáci a někteří jsou samotní senátoři! Do městečka přijíždí v ten pravý čas. Legie vojáků, co sídlila nedaleko, odtáhla kdoví kam, zůstalo tu jen pár vojáků pro potřeby místního správce a obyvatelé Vendolicy si tak připadají poněkud méně Římané, než by se na slušné obyvatele říše slušelo.
A o to větší pozdvižení mezi místními vzbudil příjezd druhého senátora. Jak je možné, že do tak malého bezvýznamného městečka dorazili dva, takto vysoce postavení mužové právě teď? Zastupují tu Řím společně, každý sám za sebe nebo hůř, jsou to soupeři, kteří si sem jen přišli vyřešit své spory, aby tím nešpinili ulice Říma?
Tyto a další otázky se šíří nejen městem, ale i hlavou pana správce a způsobují mu nejednu probdělou noc. Ještě, že poslední vinná sklizeň dopadla tak dobře…
Tato skupina se skládá ze dvou menších podksupin:
1) Senátor a jeho doprovod
Skupina je již téměř obsazena. Rozšiřovat můžeme o nějaké nepodstatné členy doprovodu. Budeme hodně politikařit, vyslýchat a prosazovat moc císaře/ů ;-)
Také se budou řešit otázky věrnosti a ochoty obětovat se.
V případě velkého zájmu o mučící scény, umíme nabídnout křižování.
2) Správce a jeho vojáci
Skupina místních obyvatel kolem pana správce, která se chystá na avizovaný příjezd senátora. Skupina o kostlivcích ve skříni, rodinných dilematech a samozřejmě politice.
Vojáci jsou pak členové odtáhnuvší legie. Byly zde zanechání pro potřeby správce a jako nezbytný dohled nad pořádkem vesnice. Jsou to čistokrevní římané, žádní auxiliáři a jsou na to patřičně hrdí. Do této podskupiny uvítáme zdatné vojáky a ochránce Říma!!!

Místní vesničané

Vypraveč: Rael
"Tohle byla naše země, naše vesnice. Naši předci byli přítomni na každém našem kroku, aby nám pomáhali, vedli nás, učili nás.
Kde ale byli, když přišli Římané a vzali si všechno, co bylo naše? Mlčeli, odvrátili hlavu a nechali nás smést vlnou, která se přivalila na křídlech Orla.
Kolik jim toho ale ještě dovolíme ukrást? Půdu, domy, rodiny, lásku, hrdost?
My nejsme válečníci, naše nejsou meče a válečný ryk uprostřed temného hvozdu. Zůstaly jsme samy, bez ochrany - ale slíbily jsme, že budeme bojovat dál. Jedna druhé, samy sobě, bohům a předkům, kteří mlčí.
Nebo snad ne? Může být skupinka žen klíčem k úspěchu té hrozivé síly, která se zvedá za Rýnem? Viděly jsme znamení - teď je třeba jim jen naslouchat…

Auxilie

Vypraveč: Louda
Auxiliares Cohors I Germanorum je pomocný sbor římské armády, toho času připojený k V. Legii Alaudae, posádkou v Castra Vetera na severním toku Rýna. Před několika měsíci byli po boku dvou centurií legionářů vyslání získat dcery a syny náčelníků blízkých germánských kmenů, jako rukojmí pro účely lepšího zajištění poslušnosti těchto kmenů. Tato rukojmí měla být zde v Civitas Vendolica předána do rukou příslušných úředníků a přepravena do Říma. Do Civitas Vendolica však toho dne přichází jen malá skupinka vojáků s dvěma ženami, viditelně vyčerpaní a zranění. Kde je zbytek jejich centurie? A kde jsou legionáři kteří měli posílit zdejší posádku? Co se vlastně stalo?

Skupina: Místní Římané

Vypravěč: Skadi

Skupina: Vojenští veteráni (dětská skupina)

Vypravěč: Olaf

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License