Skupiny

Kelti

Vypravěč: Shaika
Skupina britských Keltů. Přichází do kraje s nejasným úmyslem, ačkoli přítomnost druidů a doprovod otroků napovídá, že se jedná o výpravu přinejmenším majetnou. Pokud by s nimi někdo zapředl rozhovor, je zřejmé, že sem dorazili za jakýmsi politickým účelem. Ale o co se může jednat? Chtějí vyjádřit podporu Římu, ať už to znamená cokoli? Nebo diskutovat s místními zástupci činy, které se odehrály během Baudičina povstání? Nebo snad míří přímo za místními Germány? Ať je to jakkoli, skupina právě dorazila, takže jejich záměry se nejspíš ukáží záhy. V každém případě ale vyhlížejí poněkud… nenaloženě.

Skupina senátora Gaia Lucilia

Vypravěč: Leoš
Gaius Lucilius zažil své nejlepší časy po boku císaře Nera, kdy byl jeho oblíbeným rádcem. Po jeho pádu zmizel z Říma a říkalo se, že bude jen otázkou času, kdy jej potká podobný osud jako padlého císaře. Bez jakéhokoliv ohlášení se však v doprovodu své otrokyně, mladého patricie a důstojníka pretoriánské gardy objevil na prahu germánské provincie a na setkání s ním míří skupina žoldáků snad ze všech koutů impéria - Peršané, Kelti, Germáni, Řekové, vysloužilci z Hispánie a Egypta i vojáci ze severní Afriky. Co má senátor za lubem? Má zde vůbec právo být? A proč zde shromažďuje svou podivnou soukromou armádu stárnoucích žoldáků a žen pochybné pověsti? Zdejší úředníci jistě nebudou jediní, kdo si tyhle otázky budou pokládat.

Vitteliův senátor a jeho doprovod + místní správce a jeho vojáci

Vypravěč: Hanka Maturová
Do Vendolicy přijíždí poslední dobou mnoho cizinců. Jedni jsou bohatí, jiní jsou nuzáci a někteří jsou samotní senátoři! Do městečka přijíždí v ten pravý čas. Legie vojáků, co sídlila nedaleko, odtáhla kdoví kam, zůstalo tu jen pár vojáků pro potřeby místního správce a obyvatelé Vendolicy si tak připadají poněkud méně Římané, než by se na slušné obyvatele říše slušelo.
A o to větší pozdvižení mezi místními vzbudil příjezd druhého senátora. Jak je možné, že do tak malého bezvýznamného městečka dorazili dva, takto vysoce postavení mužové právě teď? Zastupují tu Řím společně, každý sám za sebe nebo hůř, jsou to soupeři, kteří si sem jen přišli vyřešit své spory, aby tím nešpinili ulice Říma?
Tyto a další otázky se šíří nejen městem, ale i hlavou pana správce a způsobují mu nejednu probdělou noc. Ještě, že poslední vinná sklizeň dopadla tak dobře…
Tato skupina se skládá ze dvou menších podksupin:
1) Senátor a jeho doprovod
Skupina je již téměř obsazena. Rozšiřovat můžeme o nějaké nepodstatné členy doprovodu. Budeme hodně politikařit, vyslýchat a prosazovat moc císaře/ů ;-)
Také se budou řešit otázky věrnosti a ochoty obětovat se.
V případě velkého zájmu o mučící scény, umíme nabídnout křižování.
2) Správce a jeho vojáci
Skupina místních obyvatel kolem pana správce, která se chystá na avizovaný příjezd senátora. Skupina o kostlivcích ve skříni, rodinných dilematech a samozřejmě politice.
Vojáci jsou pak členové odtáhnuvší legie. Byly zde zanechání pro potřeby správce a jako nezbytný dohled nad pořádkem vesnice. Jsou to čistokrevní římané, žádní auxiliáři a jsou na to patřičně hrdí. Do této podskupiny uvítáme zdatné vojáky a ochránce Říma!!!

Auxilie

Vypraveč: Louda
Auxiliares Cohors I Germanorum je pomocný sbor římské armády, toho času připojený k V. Legii Alaudae, posádkou v Castra Vetera na severním toku Rýna. Před několika měsíci byli po boku dvou centurií legionářů vyslání získat dcery a syny náčelníků blízkých germánských kmenů, jako rukojmí pro účely lepšího zajištění poslušnosti těchto kmenů. Tato rukojmí měla být zde v Civitas Vendolica předána do rukou příslušných úředníků a přepravena do Říma. Do Civitas Vendolica však toho dne přichází jen malá skupinka vojáků s dvěma ženami, viditelně vyčerpaní a zranění. Kde je zbytek jejich centurie? A kde jsou legionáři kteří měli posílit zdejší posádku? Co se vlastně stalo?

Skupina: Vojenští veteráni (dětská skupina)

Vypravěč: Olaf

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License