Úvod

Příběhy Říma 2021

Kdy: 11. červen - 13. červen 2021. Hra začíná ve čtvrtek večer a končí v sobotu večer.
Kde: Curia Vítkov (https://curiavitkov.cz/)
Cena: 500 Kč
Kontakt: zc.ynlov|axila#zc.ynlov|axila nebo na FB Alice Bazalová
Organizátoři: Alice, Shaika, Zoro a spousta dalších hustých týpků
Diskuze: Na FB skupině

Úvod do Příběhů Říma

Naše příběhy se budou odehrávat v roce 69 n. l. na území germánského kmene Batávů (al. Batavů, lat. Batavi) v provincii Dolní Germánie (dnešní Nizozemí a část Belgie). Naše hra začíná těsně před vypuknutím Batávského povstání v okolí opevněného římského Civitas Vendolica a blízké stejnojmenné batavské vesnice ležící nedaleko hranic. Dolní Germánie byla začleněna do Římské říše už před padesáti lety, kdy božský císař Augustus srazil na kolena porýnské germánské kmeny. Původně mocní Batavové se v tomto boji stali významnými spojenci Říma a jejich bojovníci se vyznamenali u pomocných sborů v bojích o Británii. Není tedy divu, že v nově vzniklé provincii Dolní Germánii vzniklo hned několik opevněných táborů legií pro ochranu pozvaných římských a galských kolonistů. Od zbytku svobodné Germánie odděluje Batávii široká řeka Rýn a na ní leží i tři pohraniční municipia (Noviomagus, Castra Vetera, Colonia Agrippina) odkud císařští úředníci v čele s prefektem provincii spravují. Právě postupné pronikání římských zákonů a kolonizace Germány původně málo využívané půdy přináší novou vlnu nespokojenosti a rozmíšek. Především mladí germánští šlechtici a náčelníci se jen těžko smiřují s postupným okrajováním původně přiznaných práv, na jejichž základě se jejich dědové kdysi podvolili božskému císaři Augustovi. Tito muži věří, že nyní nadchází jejich chvíle, kdy si o svém dalším osudu rozhodnout sami.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License