Pravidla

Pravidla hry

Každý účastník hry musí být přihlášen.
Pokud má vaše skupina s nějakou jinou něco domluveno, může to porušit pravidla níže (např. tvrdší boj).
Vlastnictví. Neberte žádné věci, co vám nepatří, pokud očividně nejde o nějaký předmět k vašemu příběhu. Lze někoho dočasně odzbrojit apod., ale nikam jeho věci neodnášejte, neschovávejte.
Boj. Bojuje se pouze měkčenými zbraněmi. V boji je zakázán fyzický kontakt a je zakázáno útočit na hlavu a krk a případné zásahy na tato místa neplatí.
Konec role. Vaše herní postava může zemřít či jinak odejít ze hry jen pokud si to sami přejete. Je na nás všech toto umožnit a netvořit nezvratné scény pro hráče, kteří ze hry nechtějí odejít.
Kostým. Po celou dobu hry na sobě mějte kostým. Tábor musí zapadat do herního světa (žádná iglůčka a jiné moderní prvky).
Problémy. Jakékoliv problémy řešte s vypravěčem vaší skupiny nebo s organizátory (Newman, Šuhi, Ryan).
Nezasahování do cizích linek. Pokud k vám někdy někdo přijde a řekne "Zde nejsi nic platen", dává vám najevo, že jde o příběh/linku, kde nemáte co dělat a prosí vás tím, abyste do scény dál nezasahovali. Nějak rozumně se ztraťte ze scény.

Pravidla postav a boje

Vaše postava má určitý počet životů. Nebojové postavy mají 2 životy, běžní bojovníci 3 životy, obrnění borci 4 životů. Mohou se ale objevit i bytosti, které mají násobně více.
Každý zásah zbraní způsobí zranění za jeden život.
Pokud vaše životy klesnou na nulu, utrpěli jste ve střetu porážku. Zachovejte se jak je vhodné pro scénu - můžete utéct, padnout na zem a podobně.
Léčení zranění není potřeba nějak odehrávat a na další scénu jste vždy fit.
K hraní nejsou potřeba žádné dovednosti (kromě vyjmenovaných níže), hrajte vše tak, jak vám přijde zajímavé.
V boji neútočte na hlavu a jiná citlivá místa, bojujte s rozumem.
Pokud se bojuje jen noži či holýma rukama, jde o pouze o rvačku. Tam si nepočítejte zásahy a odehrajte ji čistě divadelně. Na výsledku střetu se domluvte a nesnažte se zvítězit silou.

Pravidla táboření

Voda bude k dispozici po celou dobu hry. Přivezte si menší barely či lahve pro transport do svého tábora.
Nezajišťujeme odvoz odpadu. Myslete na to už při jeho vytváření. Budeme mít k dispozici pytle na odpad.
Nerozdělávejte otevřený oheň. Výjimku tvoří místa pro to určená (ví váš vypravěč). Svá ohniště mít můžete, ale v rozumné vzdálenosti od rákosových střech a musíte si ohniště přivézt. V žádném baráku nesmí být žádný oheň, ani uzavřený.
Lékárnička bude k dispozici na vyžádání v hospodě.

Zvláštní pravidly hry

Ostré šípy
které budou využity na turnaj v pátek odpoledne je možné použít pouze v tuto dobu a na místě k tomu určeném. V jiných případech musí být uschovány tak, aby byly z dohledu ostatních.
Magické efekty
a jiné nadpřirozené věci, musí případný čaroděj či jiná magická bytost vysvětlit v rámci sesílání kouzla a je jen na cíli, jestli je ovlivněn ("Prastaré síly, seberte tomuto muži sílu, ať je tak slabý, že nedokáže ani stát…")
Chlad
Pokud vás zasáhne bytost Chladu (budete vědět), tak i po jednom zásahu se můžete hýbat jen velmi omezeně a pomalu (až vůbec) a nezvládnete dále bojovat.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License