Skupiny

Skupiny ve hře s krátkým popisem s kontaktní osobou.

Rytíři krále Uriena, strážci z Caer Liwelydd

Vypravěč: Daniel Greger
Král Urien, dříve velký sok krále Artuše a později jeden z prvních rytířů kulatého stolu a jeden z jeho nejvěrnějších vazalů, vládnoucí království Rheged na severu, na hranici divokých zemí Piktů. Urien během svého života prožil mnoho legendárních dobrodružství a po boku svých bratrů ve zbrani mnohokrát zachránil Británii před silami temnot a rozvratem. Nicméně od té doby uběhlo již mnoho generací a stejně jako on, jsou zkazky o jeho činech dnes již pouhými legendy.
Rod Urienův do dnešní doby stráží severní hranice a Británii před těmi, kteří zamýšlí jí a jejím obyvatelům újmu. Z Caer Liwelydd, mocné pevnosti stojíc u Hadrianova valu stále vyjíždějí potulní rytíři dvora na pomoc těm, kteří ji potřebují. Nebo tedy tak tomu bylo vždy zvykem, dnes je situace přeci jen trochu jiná.
Po Británii již nějaký dobu kolují zvěsti o tom, že Caer Liwelydd byla zničena a země Urienovy jsou v rozvratu. Někteří hovoří o nájezdech barbarů ze severu, někteří že samotné síly temnot se rozhodli jednou provždy s královstvím skoncovat a někteří mluví o strašlivé kletbě, která zemi postihla.
Kdo ví, jestli je pro severní království vůbec ještě nějaká naděje …


Družina Sira Kaye

Vypravěč: Šuhi, Newman
Sir Kay je jeden z prvních rytířů Kulatého stolu. A jako nevlastní bratr Artuše byl i jeden z jeho nejbližších přátel. Bez jeho přítomnosti si nikdo nedokáže Kulatý stůl představit. A opravdu, nikdo si nepamatuje, že by jeho místo nebylo obsazeno.
Území sira Kaye je jedno z nejstarších, bylo dříve příkladem pro zbytek země. Pokrokový kraj, který byl centrem umění a architektonických skvostů. Poslední roky je však sužovaný mnoha problémy. Jakoby se všichni z okolí tomuto území začali vyhýbat. Říká se, že lid ztrácí naději.
Vydal se tedy před třemi lety na svou pouť a když se vrátil, věděl, že musí zasednout u kulatého stolu, protože jen jeho přítomnost zde, mu může ukázat, jakým směrem se nyní má vydat jeho země, kterou chce zachránit.
Sir Kay drží ochrannou ruku nad mladou Elaine, která se uchází o jednu pozici u Kulatého stolu. Tato skutečnost s největší pravděpodobností bude vést k mnoha rozbrojům, ale … je odhodlaná stát po boku ostatních rytířů za každou cenu.


Hrad Šťastné družiny

Vypravěč: Nerion a Patrik
Vypráví se, že v mlhách obklopujících mýtické jezero se skrývá hrad, který příběhy nazývají Hradem Šťastné družiny. Lidé říkají, že mu vládne Paní z Jezera. Říká se, že v jeho zdech byl vychovaný nejeden mocný hrdina. Říká se, že jeho síně skrývají kouzelné poklady. A také se říká, že jeho obyvatelé nejsou pouzí smrtelní lidé. Kdo se odváží zadout na roh před vchodem a vstoupit pod klenbu brány? Kdo je dostatečně ctný, důvtipný a silný, aby prošel všemi zkouškami a získal, po čem nejvíc touží? A je to, po čem touží, také to, co skutečně potřebuje?
Chtěl bych poskládat družinu nelidských obyvatel kouzelného hradu, kteří pořádají podivné hry a velkolepé slavnosti provázané lidem nepochopitelnými rituály, střeží prastará tajemství, ale jsou ochotni o jejich prozrazení vyjednávat. A když se objeví skutečně pravý hrdina a přesvědčí je, tak mu navzdory jeho lidské krvi pomohou a obohatí jeho osud nějakým tím mečem, kalichem nebo třeba jeho pravým jménem. Navzájem spolu vycházejí všelijak, respektují se, milují se, pletichaří i zrazují.


Zasvěcení

Vypravěč: Magdalena Bajcurová

Možná jste někdy slyšeli o klášteře, který provází neobvyklá smůla. Požáry, nemoci, nájezdy banditů… Klášter se proto musel už mnohokrát přesunout, a jeho řady nikdy nebyly početné. Ale bratrům a sestrám to zjevně nevadí, naopak si dávají pozor, koho mezi sebe pustí a komu sdělí svá tajemství.
Jisté je jen to, že služba není lehká a možná ani bezpečná, že řád neodpouští žádné slabosti, ale přesto je z nejvyššího kruhu zasvěcení cítit pod vší zbožnou pokorou nečekaný pocit vlastní důležitosti - proč, to vám ale nikdo neřekne.
To ale neznamená, že se členové řádu budou stranit ostatních. Naopak vítají každého, kdo potřebuje zpověď nebo jen radu a požehnání, a všichni také mohou oddávat, vést mši, pohřeb nebo křest.


Kněžky z Avalonu

Vypravěč: Raila

Kdysi jedna z nejsilnějších frakcí mezi magickými bytostmi a obyčejnými lidmi. Služebnice Bohyně, strážkyně života a smrti, rovnováhy i tajemství.
Nastal nový věk. Věk krále Artuše a jeho rytířů. Věk, kdy vedle ostrova Avalon jsou z mlhy slyšet zvony kláštera. Věk jediného Boha, který nestojí o sobě rovnocennou Bohyni. Věk, kdy magie odchází a zabránit tomu je možná nemožné. Věk, kdy mnozí začali pochybovat o starých tradicích a propadají chaosu. A kde je chaos, přichází temnota a zlo, ať už je to ta z legend nebo z lidských charakterů.
Skupina se bude skládat z kněžek, jejich novicek a jejich strážců. Součástí ostrova je i sirotčinec, útočiště několik mladých lidí, jejichž příběh bude zaměřen na přerod z dětství do dospělosti, od nekritického obdivu rytířů, přes bolestné poznání lidského a první ztráty ideálů.
Budeme napojeni na další skupiny, takže se nevyhneme rodinným dramatům, temné magii, stínům z minulosti, touhám a zakázaným láskám.


Lid lesa

Vypravěč: Lilien
Z hlubin starých hvozdů a zpoza mechem pokrytých kamenných kruhů přichází Lid lesa. Příliš dlouho jen pozorovali dění na Albionu a skrývali se před zraky jeho ostatních obyvatel. Teď však přichází a s nimi magie stará jako země, magie vonící po hlíně, vodě a krvi. Přichází, aby zaujali právoplatné místo jako strážci své země. A nebo je žene něco jiného? Možná je žene někdo jiný?

Jsme staří obyvatelé Albionu kteří byli vytlačeni Římany a křesťany do severních nehostinných končin. Máme staré tradice a ještě starší bohy, kteří nám už ale neodpovídají. Na krutém severu nás pohltily vnitřní sváry, které dál snižovaly naše počty. Bohové na nás zanevřeli a přišla krutá zima která trvala celé léto.
Na konci zimy přišla Kněžka jara, jejíž rady a kázání přivedly kmeny ztracené v hladu, svárech a smrti znovu k životu. Rádi jsme odvrhli stařešiny, kteří zklamali bohy a jejich krev prolitá na oltář Jara přivedla zemi k životu. Průsmyky roztály a naše kmeny, stejně jako voda z hor, stekly do nížin, kde si jdou pro své dědičné místo na Albionu. Jsme zde, jsme sjednocení a ostatní budou respektovat naše místo u stolu.


Hledači Grálu

Vypravěč: En a Maoren

Heterogenní skupina lidí, kterou svedl dohromady jeden cíl: najít Svatý Grál. Jsou různého původu, pohlaví i charakteru, ale nějak zvláštně jim to jako skupině funguje, však spolu již pár týdnů cestují od domnělé stopy k pověsti a teď snad doufají něco najít tady.


Družina Černého rytíře

Vypravěč: Čestmír a Ryan

Příběhy o Černém rytíři a jeho panství se vyprávějí snad od nepaměti. O jeho vyhnanství, zlobě i pletkách s nadpřirozenými silami. Pro jedny nenáviděný a krutý vladař, pro jiné hrdina a zachránce svého lidu. Lidu, který ale po nedávných událostech opět trpí. Z končin sužovaných občanskou válkou přichází nesourodá skupina, sjednocena snad pouze zástavou Černého rytíře a situací, do které je vehnaly osidla jejich osudů. Nikým nečekáni přichází spnit slib a splatit trpký dluh každého jednoho z nich. U Kulatého stolu se po mnoha letech opět zaleskne černá zbroj… legenda musí pokračovat.


Dvůr radosti

Vypravěč: Vendula Borůvková a Jakub Trizuljak

Dvůr radosti je místo mezi prostorem a časem, kde se Faerie radují, hodují, veselí, tančí a zpívají, ale kde také vymýšlejí nejrůznější rošťárny, kterými dokáží potrápit svět lidí. V jejich světě plyne čas odlišně – půl dne hry u nich reprezentuje jedno roční období.

Dvoru předsedají královna Titanie a král Oberon a tvoří ho roztodivné bytosti - víly, elfové, skřítci či fauni. Odtud se vydávají na veselé procházky i dechberoucí dobrodružství. Někdy však naopak Dvůr navštěvují i smrtelníci – ve svých snech nebo když zabloudí na skryté stezky.

Fárie je v první řadě dětskou skupinou. Většina náplně proto bude určena pro jejich zábavu a potěšení. Drobnější linky však budou mít i dospělí účastníci a Dvůr radosti je také otevřený kontaktům s jinými skupinami – hlavně ve hře dospělých a starších dětí (10+)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License