Averland

Averland je provincie na jihovýchodě Říše. Jako jedna z mála provincií nemá většinu území pokryté pralesem, ale místo toho tvoří typickou Averlandskou krajinu úrodné a prosluněné pláně. I kvůli tomu má provincie ve znaku slunce a je významným zemědělským centrem říše. Averlanďané vyvážejí především dobytek a víno, oboje je proslulé po celé Říši. Hrabětem kurfiřtem byl dlouho Marius Leitdorf, který ale padl před osmi lety když po boku Karla Franze bojoval proti orčímu vpádu v soutěsce Černého ohně. O jeho místo se dlouho vedly spory které v nětkerých oblastech dostaly zemi na hranici občanské války (zatímco jinde šlechta prostě vládla bez kurfiřta a nikomu to nevadilo). Nakonec se kurfiřtem stal druhý syn Maria Leitdorfa, Rufus. Druhým nejvýznamnějším mužem Averlandu je Lektor sigmarovy církve Godifridus.
Ve válce bohatší Averlanďané bojují jako kvalitní jízda, zatímco pěchota je ceněna především při obléhání, ať jako obránci, nebo útočníci. Pro plochost Averlandu jsou nejčastějšími hrozbami rychlé útoky orčích hord z jihu, nebo zákeřnosti ze strany půlnoční nobility z nedaleké sylvánie. Ve velké válce proti chaosu Averland unikl hlavnímu proudu násilí, po rozdělení hordy ale jeden z úlomků zamířil i sem.

Mapa Averlandu i s pozicí Hindenburgu zde

více na http://warhammerfantasy.wikia.com/wiki/Averland

7e9527d9e895ea2202a8b213d01de0d0.jpg
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License