Chaos

Informace pro obyčejné obyvatele Říše

Chaos je odvěký nepřítel všeho živého. Nejen že jeho hrozba neustále vyvěrá z pustin chaosu na severu, ale přívrženci chaosu se mohou objevit kdekoli, neboť jeho volání je silné a kdo neobrní svoji mysl mu může podlehnout. Služebníci chaosu jsou nemilosrdní a zvrácení. Jejich podoby jsou různé - zkažený šlechtic, zuřivý nájezdník, démoni, nízké kulty které se snaží svrhnout právoplatné vládce, zrůdní mutanti a zvrácené bestie…

98040b6ccf6fae0a45a07ce7918d4054.png

Informace pro zasvěcené

POZOR! VĚCI V TOMTO ÚSEKU NEJSOU OBECNÁ ZNALOST A POKUD NEDOKÁŽEŠ ODDĚLIT INFORMACE HRÁČE OD INFORMACÍ POSTAVY, TAK RADĚJI NEČTI DÁL!

Chaos je nespoutaná kosmická síla. Jde o energii, která se formuje do různých podob. Dá se říci, že každá lidská emoce, každá myšlenka, má vlastního boha v říši chaosu. Tyto bytosti někdy ztělesňují jen jednu pohnutku, někdy více. Mnozí uctívači chaosu buďto mezi těmito bytostmi vůbec nerozlišují anebo je uctívá všechny jako Chaos nerozdělený jehož symbolem je osmicípá hvězda (výše).
Mezi bytostmi chaosu ovšem některé síly vyčnívají nad ostatní. Tyto síly jsou čtyři a sourně mohou být nazvány Bohy chaosu, či Ničivými silami. Čtyři bohové chaosu jsou do sebe věčně zaklesnuti ve vzájemném konfliktu a nenávisti, jako protichůdné pohnutky mysli. Jen málokdy se stane, že by někdo získal přízeň všech čtyř. Poslední takový jedinec byl Archaon.

První ze čtyř je Tzeentch, Měnitel cest, Pán změn. Reprezentuje vychytralost, inteligenci, magii, změnu a intriky. Preferuje uctívače kteří svého dosahují úskoky víc, než přímou silou. Je pánem vší magie a jeho dary jsou s magií obvykle svázány. Také je to nekonečný plánovač a jeho plány jsou tak složité, že
je vlastně nikdo nedokáže pochopit. Jeho uctívači jsou mágové, vzdělanci a intrikující mocnáři následující cestu poznání a moci, kterou poznání přináší. Jako mocnost vychytralosti je ve věčném konfliktu s Khornem, zatímco jako síla nekonečné změny je protikladem Nurgleho.

latest?cb=20151006051844

Bůh krve, Khorne, je druhým bohem chaosu. Jelikož jej posiluje všechno násilí a krveprolití, Khorne je možná nejsilnějším bohem světa, kvůli neustálým válkám ve světě warhammeru. Preferuje přímočaré násilí bez dlouhých řečí a bez přílišného přemýšlení - jeho uctívači se vrhají do války po hlavě a nějaká taktika je pro ně opovrženíhodná. Na druhou stranu Khorne naplňuje svoje válečníky obrovskou silou, takže žádná taktika proti nim nemusí být dost dobrá. Charakteristickým pokřikem jeho uctívačů je "Krev pro boha krve! Lebky pro trůn lebek!". Jeho vyznavači také nepoužívají žádné zbabělé techniky boje jako zbraně na dálku a magii. Zajímavé je, že jejich smysl pro čest je skutečně do jisté míry rozvinutý a je tak jistá možnost, že vás nezabijí, pokud jste bezbranný civilista (protože by se tím pošpinili). To ovšem nezaručuje, že s nimi nejde někdo, komu to tolik vadit nebude. Jako přímočarý bůh nenávidí Slaaneshe pro jeho sebestřednost a hledání potěšení ve všem. Jelikož nesnáší magii a úskoky, tak je také v opozici k Tzeentchovi.

latest?cb=20151006052102

Nurgle, Pán much, Vrána nákazy a Otec všeho (nazývaný také svými stoupenci jako Tatínek, Dědeček nebo Strýček) je bohem stagnace, rozkladu a hniloby, který vesele rozdává svoje dary všem, kteří je chtějí a ještě veseleji těm, kteří je nechtějí. Nurgleho moc závisí na rozkladu, tudíž je jeho velkým zájmem rozšiřovat smrtelné a odporné nákazy do celého světa, v čemž mu jeho služebníci jsou velice nápomocni. Pro svoje pobavení vymýšlí nové hrozivé choroby a pak sleduje, jak se je smrtelníci snaží vyléčit. Některé jeho choroby navíc natolik znetvořují svoje nositele, že ti se v podstatě stávají démony proti svojí vůli. Hordy spojeného chaosu se samotné často štítí svých hnijících bratrů a nurgleho armády tak často kráčí v předvoji, zatímco ještě před nimi zhoubné větry rozšiřují spóry a nákazu. Jelikož je Nurgle ztělesněním stagnace a rozkladu, je jeho úhlavním nepřítelem Tzeentch, ale také nemrtví!

5nEZ4po.png

Slaanesh je čtvrtý velký bůh chaosu. Je bohem všeho, po čem lidé touží, patronem rozkoše, luxusu, umění, pýchy a ukájení. Ztělesňuje kruté vášně a skryté tužby. Jeho kultisté se dají najít ve všech koutech světa a nejsou to jen oni kdo jej posiluje, neboť jen zatoužit po něčem zakázaném znamená sloužit Slaaneshovi. Na rozdíl od ostatních bohů se zaměřuje více dovnitř - tam kde Khornovi válečníci bojují, aby zabili druhé, Slaaneshovci bojují aby potěšili sebe, vydobyli si věhlas, ukázali svoje umění. Slaaneshovi podlehnou lidé nejjednoduššeji a i proto, ač nejmladší, je to bůh, jehož síla roste nejrychleji.

slaanesh.gif
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License