Magie

**POZOR! VĚCI V TOMTO ÚSEKU NEJSOU OBECNÁ ZNALOST (VĚDÍ JE JEN LIDÉ, KTEŘÍ MAGII STUDOVALI NA OFICIÁLNÍCH MÍSTECH - ZEPTEJ SE SVÉHO VYPRAVĚČE) A POKUD NEDOKÁŽEŠ ODDĚLIT INFORMACE HRÁČE OD INFORMACÍ POSTAVY, TAK RADĚJI NEČTI DÁL! **

Magie ve světě warhammeru závisí na vichrech magie - proudech energie, které vychází ze světových pólů. Tento vich začíná jako Dhar - temný vichr chaosu, který mění všechno, čeho se dotkne. Souvisí to s existencí pustin chaosu kolem severního pólu (a možná je něco i na jižním pólu?). Jak postupuje skrze svět, tak se ovšem Dhar mění a rozděluje na další vichry magie. Je jich osm a každý je trochu odlišný. Lidští čarodějové se vždy smějí učit pouze jednomu z těchto vichrů, neboť lidé mohou být snadno nakaženi chaosem a mají příliš málo času na to, aby dokázali bezpečně ovldánout více jak jeden vichr. Proto je s každým z osmi vichrů spojena jedna škola magie. Jsou to:

1) Magie světla, vichr světla Hysh
2) Magie kovu, zlatý vichr Chamon
3) Magie života, zelený vichr Ghyran
4) Magie nebes, nebeský vichr Azyr
5) Magie stínů, šedý vichr Ulgu
6) Magie smrti, ametystový vichr Shyish
7) Magie ohně, jasný vichr Aqshy
8) Magie zvířat, jantarový vichr Ghur

Všechny říšské školy magie, kromě jedné výjimky, sídlí v Altdorfu. Jelikož nálady vůči mágům stále nejsou zrovna vstřícné, univerzity jsou opředeny matoucími kouzly a tak mnoho obyvatel Altdorfu prožije svůj život ve městě, aniž by si monumentálních magických staveb kdy všimli. Absolvent univerzity dostává licenci, která ho opravňuje magii (svázanou zákony) používat a chrání ho před lovci čarodějnic. Výjimkou jsou mágové jantarového vichru Ghur, kteří se - podobni druidům- potulují a bádají ve hvozdech po celé říši. Jejich setkávací místo jsou jeskyně nedaleko Altdorfu.

Člověk se samozřejmě může naučit magii i bez školy - růzí divocí mágové a čarodějnice žijí všude po říši. Tito jedinci, ačkoli jejich úmysly často nejsou zlé, jsou ovšem nebezpeční protože se mezi vichry magie nedokáží orientovat a jsou tak náchylní ke zkažení chaosem. Jejich schopnosti také téměř nikdy nepřesáhnou ani základní studenty univerzit.

Vedle těchto osmi vichrů fungují i jiné, nečisté magie (nebo… nečistší) jako nekromancie, magie orků či následovníků chaosu. Obvykle jde o jiný způsob zacházení s vichry, který je tolik neodděluje. Druhým případem jsou největší mágové světa - nejučenější elfové, například- kteří osm vichrů dokážou opět spojit do čistého a nezkaženého vichru Sapheri.

více na https://1d4chan.org/wiki/Warhammer_Magic

fb0c0e4c130331ff87fc2d91563401c0.jpg
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License