Bitva u Middenheimu

Město Bílého vlka. Centrum víry v Ulrika a sídlo Middenlandského kurfiřta je postavené na stolové hoře, kterou měla údajně v dávných dobách zploštit pěst samotného Ulrika.

Zde před šesti lety proběhla největší bitva našeho věku, ve které byl poražen vpád chaosu. Vojska z celé Říše na pomoc obleženému městu vedl osobně císař Karl Franz. Jako šampion pak za Říši bojoval mladý kovář jménem Valten, který byl údajně znovuzrozeným Sigmarem. Alespoň to prohlašoval významný kněz jménem Luthor Huss, kterému se postupem času podařilo přesvědčit Sigmarovu i Ulrikovu církev a císaře samotného. Valtena podpořili i vznešení elfové z Ulthuanu, kteří vyslali výpravu vedenou pradávným mágem Teclisem - tím, který před třemi sty lety pomohl založit magické univerzity v Říši. Pomoc poslali i trpaslíci, stejně jako elfové si ale nemohli dovolit poslat větší armády, neboť byli sami pod útokem ve svých domovinách. Větší vojska na pomoc Říši vyslala Bretonnie (samotná nebyla pod přímým útokem) a Kislev (horda chaosu jím již prošla a zničila všechno po své cestě). Ve velkolepé bitvě která trvala několik dní se nakonec armádě Říše podařilo vytlačit hordu od Middenheimu a Valten údajně zabil Archaona, vůdce chaosu. Armáda Říše ale kvůli obrovským ztrátám musela zůstat po bitvě na místě, což umožnilo zbytku hordy rozptýlit se do všech směrů. Zmizel i Valten a ačkoli se Sigmar v něm vtělený prý rozhodl vrátit na nebesa, mnoho svědků říká, že podlehl mohutným zraněním, která mu uštědřil Archaon.

maxresdefault.jpg
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License