Myrmidia

Myrmidia je nejmladší bohyní uctívanou ve Starém světě. Je bohyní války, od Ulrika a Sigmara se ovšem liší svým pojetím. Myrmidiini věrní by nikdy neměli propadat bojové horečce, vlastně by bojovat neměli vůbec, pokud se předem nepřipravili na všechny možnosti, kam boj může směřovat. Myrmidiino učení je učení taktiky a strategie ale také profesionálního vojenství, oproti prostému válečnictví. Jejími hodnotami je milosrdenství k zajatcům (pokud to jsou lidé, samozřejmě!), minimalizace ztrát a naprostá poslušnost k nadřízeným (leda by to znamenalo porušit jiné z bohyniných nařízení). Její kult je nejpopulárnější v Tilei a Estalii, ačkoli v Říši byl etablován především v některých oblastech, kam jej přinesli rytíři vracející se z křížových výprav do Estalie a Arabie (nejvýznamnější myrmidianské rytířské řády jsou Rytíři žhnoucího slunce a Rytíři pantera).

Myrmidia je dcerou Morra a Vereny, sestrou Shallyi. Její symboly jsou orel, kopí, slunce a štít.

více na http://whfb.lexicanum.com/wiki/Myrmidia

Myrmidia2.jpg
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License