Norsca

Temná severní země, kterou od Říše odděluje Moře spárů, se nazývá Norska. Pojmenovali ji tak říšští lidé podle jednoho z původním lidských kmenů, který byl po založení říše Sigmarem vyhnán za své zvrhlé a zvrácené praktiky, zvyky a magii. Obyvatelé Norsky většinou žijí v kmenových uskupeních a velí jim náčelníci. Jelikož je zem dost těžce obdělavatelná, hlavním zdrojem potravy je pro místní lov a rybolov. Dalším zdrojem obživy jsou loupeživé nájezdy a braní otroků, ať již na vlastním území, kde se bijí kmeny proti sobě, nebo přes moře, kde napadají hlavně sever Říše a téměř celé pobřeží Bretonie. Vyznání je zde kmen od kmene jiné, ale většinou se jedná jen o jiné zpodobnění bohů __Chaosu_ (Norskané samotní tvoří největší podíl v hordách chaosu). Norskané jsou obávaní válečníci, hlavně díky jejich berserkům (kterým říkají slovem "ulfsaark"), kteří se do boje odívají do zvířecích kožešin a občasně se dokonce na divoké šelmy promění. Ulfsaarkové jsou ještě větší než obvyklí Norskané, kteří jsou obvykle vyšší a silnější než lidé z Říše (pravděpodobně je to kvůli dobré rybí stravě a blízkosti mutagenních pustin chaosu). Jejich "dračí lodě" jsou postrachem na celém severním pobřeží, protože díky svým malým ponorům mohou vplout do řek, přes ústí, a dostat se nepozorovaně do vnitrozemí.

586px-Torstein_nordstrand-wolfkin_skirmishers.jpg
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License