Říše

Nejstarší státní útvar ve Starém světě je Říše. Podobá se Svaté říši římské v 16. století

Zakladatelem a prvním císařem je Sigmar Kladivonoš, který sjednotil většinu lidských kmenů na jejím území, pomocí diplomacie i lítých bojů, proti společnému nepříteli - orkům. Rozsáhlé území je ze severu ohraničeno Mořem spárů a Kislevem, z východu a jihu horami Na konci světa a Šedými horami na západě. Většina území je pokryta hustými lesy, které představují ráj pro divoké a zlé příšery. Vesnice a města tvoří ostrovy civilizace napříč touto drsnou krajinou a obyvatelé Říše svádí každodenní boj o přežití proti všudypřítomné nepřízni osudu, která je obklopuje.

Zemi momentálně vládne císař Karl Franz, držitel symbolu císařské moci - Ghal Marazu (Sigmarovo kladivo). Řídí zemi za pomoci deseti kurfiřtů, velkomaršála císařské armády, velkého theogona (vrchní hlava sigmaritů) a mnoha dalších vysoce postavených lidí, duchovních i světských. Své sídlo má v Altdorfu, provincii Reikland.

Říše se dříve dělila na dvanáct provincií, z nichž každá měla svého kurfiřta, který ji spravoval. Provincie Solland však byla dobyta invazí orků, vedenou Gorbadem Železodrápem a nyní je součástí Wissenlandu, zatímco provincie Drakwald byla zpustošena divokými bestiemi a její území se rozdělilo mezi Nordland a Middenland. Nyní má tedy Říše deset provincii - Averland, Hochland, Middenland, Nordland, Ostland, Ostermark, Reikland, Stirland, Talabecland a Wissenland. Každá provincie má svého kurfiřta (dříve byl každému kurfiřtovi dáván prastarý runový meč a zlatý štít jako odznak zpravomocnění k volbě císaře, dnes jsou jejich držitelé jen někteří z kurfiřtů). Mezi provinciemi vždy vládla rivalita, výjimku tvoří pouze Middenland a Talabecland. Middenland je nejvíce divokou částí Říše, nejčastěji napadanou bestiemi a zelenokožci, ale díky svému hlavnímu městu Middenheimu - město Bílého Vlka, a Ulrikovu řádu si tamní obyvatelé mohou užívat klidu. Talabecland zase těží ze své výhodné polohy, mezi řekami Talabec a Stir, které se obě vlévají do mocného Reiku, a obchoduje díky tomu napříč celou Říší - hlavně s Nulnem, Altdorfem a Marienburgem.

Většina Říše se nejvíce přiklání k uctívání Sigmara, jakožto ochránce a zakladatele. Sigmarovi stoupenci jsou nejpočetnější, dá se na ně narazit téměř kdekoliv, ale je pár provincií, které si více drží víru ve staré bohy - Marienburg, Middenland a Talabecland. Pro obchodní městský stát Marienburg je hlavním bohem Manann, bůh moří, rybolovu a bouří. V Talabeclandu je to především kult Taala a Rhye, bohů lovu a přírody. Pro Middenland je to děsivý Ulrik, bůh zimy, války a vlků, a nejvyšší slovo v celkové správě provincie zde nemá kurfiřt, ale nejvyšší kněz vlčího boha, Ar-Ulrik Emil Valgeir (který má právo volit císaře i přesto, že není kurfiřtem).

gw-60030202004_0.jpg
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License