Rytířské Řády

Rytířské řády v sobě soustřeďují ty nejmocnější, nejlépe vycvičené a vybavené rytíře Říše. Řády jsou velice různorodé zaměřením, velikostí a věhlasem, v zásadě se ale dají rozdělit do tří kategorií - lokální světské řády, velké světské řády a templáři.

Lokální řády mají obvykle vymezené pole působnosti, ve které rekrutují i bojují. Toto pole může mít velikost provincie, ale může být i menší. Mezi významené lokální řády patří Sigmarovi lovci (nový řád, který od konce velké války s chaosem pronásleduje a ničí zbytky hordy v drakwaldském hvozdu), Řád černé růže (ze Stirlandu a s vazbou na Morra) či Řád černého medvěda (dost alkoholický řád složený z averlandské nobility a bojující především na území Averlandu).

Velké světské řády působí po celé Říši a v případě potřeby jsou schopni uspořádat vlastní vojesnkou výpravu i za její hranice. Tyto řády tvoří jádro těžké jízdy Říše ve velkých válkách. Nejvýznamnější velké řády jsou Rytíři žhnoucího slunce (vyznávající Myrmidii a sídlící v Talabheimu), Rytíři Pantera (sídlící v Middenheimu a Talabheimu), Reiksgard (osobní garda císaře) a Rytíři Gryfa (řád strážící hlavní město Říše). Hlavy těchto řádů obvykle podléhají přímo císaři, ačkoli revolta proti vládci jejich sídelního města by samozřejmě mohla vyústit v jejich vyhoštění.

Templářské řády na rozdíl od předchozích nejsou samostatné, ale podléhají církvi, ze které vzešli. Mezi templářskými řády se vyjímá Ulrikův řád Bílého vlka, z jiných církví pak Morrovi rytíři a několik sigmaritských řádů (Řád Sigmarovy krve, Řád Sigmarova kladiva, Řád ohnivého srdce…).

více na http://warhammerfantasy.wikia.com/wiki/Knightly_Orders_of_the_Empire

Empire_Knights_Charging_warhammer_art.JPG
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License