Sigmarova Cirkev

Jelikož je Sigmar státním patronem Říše, církev se vždy politicky angažovala již od svého vzniku, zhruba 20 let po Sigmarově odchoru (73 IC). Na počátku stála vize zakladatele církve, který viděl Sigmara, jak je Ulrikem korunován a pozvednut mezi bohy Starého světa. Toto učení se rychle šířilo Říší a velice brzy se sigmarova víra stala státním náboženstvím a nahradila Ulrika jako hlavního patrona Říše a války. Bojovnost boha, kterého církev uctívá, se odráží na chování členů - velká část kněží se zároveň trénují jako bojovníci, aby byli vždy připraveni vyrazit do boje proti nepřítelům církve. Vedle válečných kněží působí kněží v mnoha dalších zaměřeních a v několika různých řádech.

Centrální organizace církve je přísně hierarchální - na vrcholu stojí Velký teogonista (v současnosti Volkmar), pod ním dva arci lektoři, pod nimi lektoři (jeden na provincii říše), pod nimi velekněží, kněží atd. Velký teogonista a arci lektoři mají také hlas ve volbě císaře (každý jeden), což podporuje rivalitu mezi církvemi Sigmara a Ulrika (ulrikova církev má pouze jeden hlas).

Členy Sigmarovy církve jsou i lovci čarodějnic - vysoce postavení kněží z Řádu Stříbrného kladiva, kteří pronásledují mutanty, nelicencované čaroděje, heretiky, upíry a tak dále.

Příkazy sigmarovy církve jsou:
1) Poslouchej rozkazy
2) Pomáhej trpasličím bratřím
3) Vždy buduj jednotu Říše, i za cenu osobní svobody
4) Buď neotřesitelně věrný jeho Imperiálnímu Veličenstvu, Císaři
5) Vždy vykořeňuj a bojuj proti zeleným kůžím, služebníkům chaosu a zkaženým uživatelům magie, kdekoli by se mohli skrývat.

Symboly sigmarovy církve jsou kladivo, dvojocasá kometa, imperiální kříž (symbolizuje jednotu říše, kdy tři ramena jsou severní, východní a západní kmeny lidí a čtvrté rameno symbolizuje trpaslíky) a gryf (osobní symbol císaře Magna Pobožného, který před třemi sty lety zachránil svět před chaosem, následně byl přijat do ikonografie církve).

více na http://warhammerfantasy.wikia.com/wiki/Cult_of_Sigmar

latest?cb=20160602215840
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License