Pro skupiny

Skupiny jsou na Příbězích téměř samostatné. Jak v psaní příběhu, tak v materiálním zajištění. Tyto povinnosti byste si mezi sebou měli rovnoměrně rozdělit, ať někoho zbytečně nepřetěžujete.
O co je potřeba se ve skupině postarat, naleznete na této stránce. Všechno z níže uvedeného je možné nechat na jednotlivcích a říct, že si to každý řeší sám. Mnoho těch věcí ale je jednodušší řešit skupinově a spousta lidí to tak už očekává.
Zejména u materiálního zajištění ale není žádný důvod, aby to řešil vypravěč. Právě naopak. Ten má jiné starosti, často na sebe bere více či méně psaní příběhu a stará se o vaše role.

Materiální zajištění

Bydlení

V čem a v jakých skupinách budete bydlet. Nejde jen o stany na spaní, ale různé plachty proti dešti/sluníčku.
Překážky: zjistit co je potřeba, sehnat stany/plachty, dopravit je na místo, postavit je, zbourat je, usušit, dopravit pryč. A uklidit po sobě místo táboření.

Další vybavení tábora

Jde hlavně o nábytek a světla a poté jiné další blbosti, co vás napadnou. Světla byste si ale měli pořešit určitě.
Překážky: zjistit, co chcete a potřebujete, sehnat dané věci, dopravit je na místo, starat se o ně (zejména o světla), dopravit je zpět.

Jídlo a pití

Co budete jíst a kdo to bude ve hře připravovat. Je běžné skupinově zařizovat jen určitou část (např. jedno jídlo denně) a zbytek nechat individuálně na hráčích.
V každém případě je nutné určit, kdo udělá nákup a co nakoupí před hrou.
Překážky: udělat jídelníček a nákupní seznam, nakoupit či jinak zajistit potraviny a potřeby na vaření a mytí, zajistit, jak a kde skladovat potraviny během hry, vařit, umývat nádobí, sehnat barely na vodu, zajistit transport barelů k místu rozvozu vody a zpět během hry.

Další předměty a rekvizity

Vaše skupina může potřebovat nějaké příběhové rekvizity, můžete se dohodnout na společných kostýmových prvcích. To vše musí někdo udělat nebo to musíte koupit.
Překážky: zjistit, co je potřeba, zařídit výrobu, dopravit na místo.

Příprava příběhů rolí a vaší skupiny

Zdaleka ne vše musí dělat vypravěč. Nabídněte mu pomoc. Nebo aspoň plňte termíny, které určí, to mu pomůže neskutečně.

Určitě byste si ve skupině měli určit, jak chcete své příběhy tvořit. Jakou mírou se jednotliví hráči chtějí podílet na přípravě děje hry, jak hodně děje ve hře chtějí a jak hodně chtějí, aby hra byla otevřená. Níže naleznete tři různé cesty, z pohledu míry vkladu každého hráče.

Jedna osoba píše role a příběhy

Může se stát, že jeden z vás má jasnou představu jakou hru chce napsat, a chce tomu věnovat čas. Většinu práce to přesouvá na jednoho člověka, zmenšuje se míra spolupráce od ostatních hráčů. Tato jedna osoba by měl být vypravěč.

Jedna osoba se stará o skupinové příběhy, zbytek rolí tvoří hráči sami

Jeden z vás (kdo by měl být vypravěč, protože má největší přehled o zbytku hry) tvoří skupinové dějové linky. Takové příběhy, které zasahují velkou část nebo celou vaši skupinu. Např. skupina hledá svatý grál, je na bojovém tažení proti arciupírovi staršímu než říše atd.
Na základě těchto příběhů předá hráčům požadavky na jejich role. Např. jsi starý rytíř a omylem jsi v minulosti zabil dvě koťátka a doteď jsi tím zdrcen.
Zbytek rolí a zápletek si hráči připravují sami (ať už pro sebe nebo pro ostatní hráče). Nějaká osoba v tomto může dělat dohled. Např. aby někdo neměl dva utajené otce.
Zápletky, které přesahují hranice vaší skupiny, předává dál Vypravěč. Např. dříve jsem porazil svého mistra a ten mě jako má nemesis pronásleduje - vypravěč najde vhodného hráče v jiné skupině.

Role si hráči tvoří sami

Hráči si role a zápletky tvoří sami, ať už pro sebe, celou skupinu či ostatní hráče ve skupině. Je vhodné, aby nějaká osoba v tomto dělala dohled, aby si zápletky navzájem neodporovaly.
Zápletky, které přesahují hranice vaší skupiny, předává dál Vypravěč.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License