Vaše příběhy

Zde najdete odpovědi na otázky, které mohou vyvstat, až budete tvořit své příběhy. Naleznete zde také nějaké tipy jak se do tvorby pustit a na co nezapomenout.

Co má vypravěč na starosti
Je to člověk, který komunikuje s organizátorem, ostatními Vypravěči a poté informace předává zpět své skupině. On má nejlepší přehled o tom, jestli jeho skupina bude mít ve hře dost děje. Zároveň zodpovídá za to, že předá jasně a srozumitelně všechny zápletky ostatním skupinám. Zvolte si ve skupině někoho, kdo na to má čas a zvládne to.

Všechny zdroje jsou buďto vaše nebo si je musíte dohodnout s jinou skupinou
Přemýšlíte o skvělém příběhu, který byste chtěli prožít, ale obsahuje hromadu skřetů, trůn ukovaný z mečů nepřátel dávného krále či draka číhajícího v jeskyni? Nic z toho není problém, jen se do toho pusťte, ale pozor! Všechny zdroje a rekvizity, to všechno musíte zajistit sami. Není potřeba vše tohle mít doma a dovézt si to s sebou. Požádejte ostatní hráče. Pokud se jedná o rekvizity či kostýmy, třeba je má někdo doma.
Jediná věc co nemusíte mít jsou lidské zdroje. Na místě bude několik ochotných lidí, kteří budou hrát krátkodobé role (pokud jim k tomu sepíšete materiály).

Určujte časy, nenechte nikoho dlouho čekat
Pokud si naplánujete setkání o půlnoci s duchem krále trpaslíků, nenechte ho dlouho čekat. Nejenže by to mohlo krále trpaslíků naštvat, ale hráč, který vám tuto krátkodobou roli hraje, by se mohl pekelně nudit. Plánujte přesně a buďte dochvilní. Neříkejte po setmění, řekněte v deset večer, neříkejte odpoledne, řekněte ve tři.

Přijímejte, jak před hrou, tak při hře
Pokud vám někdo nabídne, že vás chce zahrnout do svého příběhu, pokud s tím nemáte vážný problém, přijměte to, snažte se vyjít vstříc. Příběhy jsou podstata hry. Většina těchto domluv bude ještě před hrou, ale může se stát, že se nějaký příběh vyvine až při hře. Ani toho se nebojte.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License