Trpaslici

Nejstarší spojenci Říše a také ti nejvěrnější. Přesně tak jde popsat podsadité pány z horských pevností. Rasa téměř stejně stará, jako země sama. Dříve ovládali pevnosti napříč horami Na konci světa a Šedými horami, dnes již mají pouze pár pevností a jeden velký přístav. Rasa, pro kterou je čest, přísaha a moudrost jejich předků nade vše. Dříve byli velcí spojenci elfů a v průběhu Prvního vpádu Chaosu stáli bok po boku proti společnému nepříteli. Nedlouho poté však jistým elfím mladíkům přišlo velmi vtipné ostříhat jistému trpasličímu zemanovi vousy, čímž se dopustili smrtelné křivdy, kterou jim trpaslíci bohatě oplatili, ale nikdy neodpustili. Dříve jednotná rasa se postupem času sama rozčlenila. První a stále majoritní místo drží trpaslíci z hor Na konci světa, kde vládne velekrál z pevnosti Karaz-a-Karak. Dále jsou tu šedí trpaslíci, nebo též slabí, z Šedých hor, a ztracení z Lustrie. Poslední skupinu tvoří temní trpaslíci, kteří zradili své bratry a přidali se na stranu Chaosu.

více na http://whfb.lexicanum.com/wiki/Dwarf

480993481fef14f6dca7c7f1912c1017.jpg?ad2b85
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License