Ulrik

Ulrik je bohem zimy, vlků a války. Podle některých je bratrem Taala, zatímco podle jiných to byl náčelník kmene Teutogenů, který tento kmen přivedl z východu do jejich nové domoviny. Kmen Teutogenů a jeho potomci tak jsou jeho nejzapálenějšími vyznavači, kteří se soustředí kolem jeho chrámu v Middenheimu. Stolová hora, na které Middenheim stojí, měla být podle legend zploštěna úderem Ulrikovy pěsti.
Ulrik je nemilosrdný bůh, jehož filozofií je, že vlk zimu přežije, zatímco ovce zahyne. Když do světa poprvé přišli bohové chaosu, Ulrik vyzval svoje božské sourozence, aby se jim postavili společně. Kvůli jejich váhání se ale měl nakonec vydat bojovat proti chaosu sám. Tato legenda učí Ulrikovce další soběstačnosti a povinnosti konat.
Ulrikovci se často mohou vymezovat vůči Sigmarově kultu. Zatímco většina Ulrikovců proti Sigmarovi nic moc nemá (jen by byla ráda, kdyby lidé Ulrika uznávali více), jiní mohou být mnohem extremističtější a to až k řečem, že Sigmar vlastně bůh vůbec není a místo toho byl "jen" velmi mocný válečník vyvolený Ulrikem (sám Sigmar Ulrika uznával až fanaticky). To se přelévá i do politického konfliktu mezi dvěma církvemi (který na vliv rozhodně vyhrávají Sigmarovci).
Ulrikova víra má nějaká omezení a příkazy. Vybrané jsou:
1) Poslechni své nadřízené
2) Braň svoji čest kdykoli je haněna
3) Buď vždy přímý a pravdivý. Úskoky a zrada nejsou Ulrikova cesta
4) Vlčí kůže může být nošena jen pokud jsi vlka zabil sám zbraněmi, které jsi ručně vyrobil z toho, co ti dala příroda
5) Zbraně na střelný prach, kuše a helmy nejsou Ulrikem oblíbené. Ukazují nedostatek odvahy těch, kdo je nosí
6) Posvátný oheň v Ulrikových svatyních nesmí nikdy vyhasnout

více na http://warhammerfantasy.wikia.com/wiki/Ulric

latest?cb=20150619082325
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License